Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

woensdag 28 december 2011

Raamvertelling

De kinderen in de straat
zagen van jongs af aan
de wijzen uit het Oosten,
de herders op het Zuiden gaan
en in het Westen stond de stal.
Het jonge paar,
beschenen door een kaars
het rustte ergens
tussen wijzen en de herders

tot op kerstmorgen
alles was gewijzigd.
Dan waren Jozef en Maria,
herders en de wijzen
te vinden in en rond de stal,
het kindje Jezus
stralend in hun midden.

De kinderen in deze straat
werden vertrouwd
met het verhaal
van zoeken, vinden
en aanbidden.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 23 december 2011

Verrassing

Die éne gast
op haar verjaardag
die onaangekondigd kwam
ontstak door zijn aanwezigheid
een aangename vlam,
kleurde de dag
in glans en vrede,
het samen eten,
stille bede.

Voor ’t eerst
in hun gezelschap
en toch al zo vertrouwd,
deze verjaardag is er één
die ze voorgoed onthoudt!

Coby Poelman - Duisterwinkel

maandag 19 december 2011

De vreugde van Elisabet

Toen Maria
vol van vreugde
Elisabet bezocht
haar stralende begroette
dragend de vrucht van God

kon zij vermoeden
dat de Heilige Geest
Elisabet vervulde
het kind in haar
opspringen deed?

haar uit liet roepen
Gezegende der vrouwen
gezegend is de vrucht
in je schoot gevouwen

gevolgd door haar roep
die voor al wie het leest
een teken van troost
en bemoediging geeft?

Gelukkig is zij
die geloof heeft gehecht
aan al wat haar
door de Heer is gezegd
vertrouwende dat het
zal worden vervuld!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven n.a.v. een preek over Lucas 1 vers 39 - 46

vrijdag 16 december 2011

Stralend LichtIn het donker
van de kerstnacht
heeft zich een licht verspreid.

Het Kind
dat in de wereld kwam
omstraalt ons door de tijd.

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 13 december 2011

TrouwringenDe ringen van trouw
op deze huwelijksdag
als symboliek gegeven
zijn als de jaarringen
van jullie levensboom
geworteld in Gods liefde
met elkaar verweven.

Zolang de trouw
door liefde wordt gevoed
is jullie levensboom gezond
en groeit hij goed.

De ringen van Gods trouw,
die jullie jaarringen omgeven
vormen draagkracht
voor de mooiste vruchten
van het huwelijksleven.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel 'Verrassend uitzicht'
http://bestelmijnboek.nl/vm-cat/dichtbundels/verrassend-uitzicht-detail

zaterdag 10 december 2011

Kerkje spelen

Zullen we weer kerkje spelen
met z’n allen op de trap?
Dan zal ik de boekjes delen.
Ga maar zitten, ‘t is niet krap.

Dominee zegt wat we zingen,
en ik help de kleintjes wel.
Wacht, ik doe de oefeningen
op mijn fluit, ik haal hem snel.

Wil de dominee weer preken
hoe de Herder ’t schaapje zocht?
‘k zal nooit Zijn gezicht vergeten
hoe Hij keek toen Hij het vond.

Kijk nu toch, ik zie hem stralen
nog voordat hij heeft gepreekt
en die bijbelse verhalen
klinken prachtig door de week.

Kerkje spelen is gezellig
op de lange brede trap,
wie graag met ons mee wil zingen
neemt gewoon een extra stap.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

woensdag 7 december 2011

Hij kent je

Omdat de Heer jou heeft gewild
ben je door Hem geschapen
Hij had zijn plan al voor je klaar
zag in de moederschoot jou slapen
opende stil je levensadem daar.

Wanneer het donker in je leven komt
weet je dan in Zijn schoot gedragen
Hij kent je en herkent het kruis
weet ook je levensvragen
waar jij het niet alleen meer kunt
draagt Hij het met je verder

geef je maar over aan
het ritme van zijn tred.

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 6 december 2011

De stille kracht in een moeder

Moeder leerde het ons al:
nooit boos gaan slapen
en goed afscheid nemen
een dag kan zo opeens
je laatste zijn

Mattheüs sprak er
in de Bijbel over
als je iets met je broeder hebt
maak het dan spoedig
goed met hem

zo nu en dan
denk ik daar aan
als in of om mij heen
onenigheid ontstaat

mag ik hetgeen wij
van mijn moeder leerden
en wat mij in het leven
zoveel vrede bracht
hier delen
Hem ter ere,
mijn moeder dankend
voor wat zij ons gaf?

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Mattheüs 5 : 23 en 24

maandag 5 december 2011

Jozef, zoon van David

Rond het heilig Kind geschaard
denkt Jozef aan de engel
van destijds in zijn droom.
Jozef, zoon van David,
zo was hij aangesproken.
Hij kijkt naar Jezus,
vol eerbied en ontzag
en dankt de Vader
voor Zijn pasgeboren Zoon.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Mattheus 1 vers 20 en 21.

zondag 4 december 2011

Jeugd zonder God


Wanneer je denkt
hier zou Hij moeten zijn
is Hij er niet te vinden
maar op de weg
van kinderen
in het vensterlicht
verschijnt Hij, God

en waar voor waarheid
wordt gestreden
hoor je Hem
als geen ander spreken.

Wanneer gezegd wordt
niet meer te geloven
maar lijdensogen
wel worden gevoeld
daar wordt het leven
in de mens bewogen
door Hem die weg en waarheid
en het leven is.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Geschreven bij het gelijknamige boek van Ödön von Horváth.

zaterdag 3 december 2011

De weg van mirre, wierook en goud

Zoekend
naar de Koning,
volgend
Zijn spoor van licht
opent zich
een toegang
tot Zijn aangezicht.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Geschreven voor het thema "Wijzen uit het Oosten" van www.gedichtensite.nl

vrijdag 2 december 2011

Stil overleg

Heer, ze heeft verdriet
maar wil het U niet zeggen
ze denkt: Hij luistert niet.
Zie ik Uw oor al neigen?
“Hij hoort jou in je zwijgen.”

Coby Poelman - Duisterwinkel

woensdag 30 november 2011

HoopvolHij was
al lange tijd kerkverlater
maar zijn ogen lichtten
toen Iemand zei
Ik ben

Coby Poelman-Duisterwinkel


Het kunstwerk is van Edouard Jaquenoud

dinsdag 29 november 2011

Wederzijds verlangen

Er wacht hen
die verwachtingsvol
het Kind verwachten
een toekomst
vol van vreugd.

Nog
wacht Hij
op Zijn kinderen
waarin Hij zich
immens verheugt.

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 22 november 2011

Stil gebed

Ik vouw
denkend aan Noord, denkend aan Zuid
U spiegelt ons midden
van Oost naar West
biddend

Coby Poelman-Duisterwinkel

Gepubliceerd in "Verrassend uitzicht" (2013)

dinsdag 15 november 2011

Waakzame wijzen

Ze kwamen in beweging
bij ‘t horen van een profetie
zich naar Jeruzalem begevend
geleerden in astrologie
ze speurden zo te lezen
dagelijks naar Uw teken
volgden vervuld van vreugde
het stilstaan van Uw ster
waar ze vol eerbied vonden
het kostbaarste U gevend
de mens geworden Koning
van zo eindeloos ver.

Maak ons ontvankelijk als zíj
luisterend naar dromen
gespitst of het misschien
Uw fluistering kan zijn,
schijn voor ons uit
opdat wij mogen komen
waar U vanuit de Verte
Uw stralen stil verspreidt.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven voor het thema "Wijzen uit het Oosten" van www.gedichtensite.nl

zondag 13 november 2011

Hoe ver is het nog?

Reizend door uw Woord
waakzaam als de wijzen
volgen we uw Licht
dat elke nieuwe dag
opkomend uit het Oosten
uw Weg ons wil wijzen
met Goddelijke overwinningskracht.

Verheugd verwachten wij
de komst van ’t Koninkrijk
de dag waarop uw Licht
zal blijven stralen
als teken dat U ons
voor eeuwig hebt bevrijd.

Knielend voor uw Troon
het kostbaarste U gevend
de liefde voor U
die we dagelijks van U kregen
in geuren van Nardus
om ons heen gevleid
loven we in bruidskleed
U in uw Heerlijkheid.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven voor het thema "Wijzen uit het Oosten" van www.gedichtensite.nl
Misschien ook te gebruiken voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Dit gedicht is in de finale gekomen van de gedichtenwedstrijd op 1001gedichten.nl
Tot 16 december 2012 kan er gestemd worden op dit gedicht.

woensdag 9 november 2011

Herfstmuziek

Schrompelend geel
en stervend bruin
zingt ritselend in de wind
stijgend, dalend,
krijgertje spelend
achterstevoren
van klinkers naar zand,

opnieuw blaast een windvlaag
in fluittoon door steegjes
het dorre bruin
krijgt een nieuwe kans,
rollebolt, knispert
speelt haasje-over
met diep donkerpaars
in vliegende vaart,
duikelend, springend,
wervelend, hopend

uitbundig klinkt in
muziek van de herfst:
“de Schepper wint het
van stervensernst!”

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 8 november 2011

Als kaarsjes

Met kerst mogen we kaarsjes zijn
met geelkartonnen vlammen
de mensen mogen aan ons zien
hoe mooi de lichtjes branden.

Door al die vlammen wordt het warm
en zal de kou verdwijnen,
ook in het donker is het goed
als je een licht ziet schijnen.

Zo mogen we naar binnen,
die vlammen om ons hoofd,
in onze hand een kaarsje
dat na afloop wordt gedoofd

want kerstfeest is vol warmte
en vol van stralend licht,
we vieren de geboorte van
het Kind met blij gezicht.

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 1 november 2011

Kom tot Zijn schijnsel


Als er geen plaats is
voor het Licht
dat zich verplaatst
in mensen
donkert het duister
verder dicht.

Omdat Hij
louter Liefde is
is Hij als Kind
gekomen
zodat Hij
plaatsvervangend
de mens
aan ’t licht
doet komen
door ’t diepste
van de duisternis

opdat het eeuwig
Paasfeest is.

Coby Poelman-Duisterwinkel

zaterdag 29 oktober 2011

Gebed in de kerstnacht

In deze stille nacht
staan we rondom het Kind
dat zoveel voor ons
heeft betekend.
Wij kennen het vervolg,
gelezen in Uw Woord,
verbazen ons niet meer
zoals de herders of de wijzen
toch kwamen we hier
met hetzelfde doel:
Hem hulde te bewijzen.

In onze donkere nacht
bidden wij U om schijnsel.
Verlicht ons met Uw Geest
om hier vannacht
Uw Wonder te aanschouwen.
Ontwindt de touwen
wanneer een nog gebonden mensenkind
zich stil in Hem hervindt!

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 27 oktober 2011

Hemels geboortebericht

In de schaduw van het licht
ligt ergens in het stro
een moegestreden moeder
haar ogen opgelicht.
Er is geen bed op klossen,
ze heeft geen wieg, geen kruik
en geen elektrisch licht.

De man kijkt in het rond
en vindt een voerbak
voor het pasgeboren Kind.

Kijk eens door de kier
van het kapotte dak,
het is de ster
waarover men sprak,
die schijnt op het Kindergezicht
dat schittert van licht!

Met een stralend gezicht
vertrekken verwonderde herders.
Volg dan hun spoor van licht,
geef het aan iedereen door,
dit hemels geboortebericht.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Te beluisteren op www.audiogedichten.nl

woensdag 26 oktober 2011

Fluistering in de kerstnacht

Jozef,
slaap je al?
Nee?
Ik kan ook
de slaap niet vatten.
Ik wil je nog
graag zeggen
dat ik je
geweldig vind
zoals je me
gesteund hebt
met het Kind,
je bent zo’n
goede man
en vader,
kijk eens
hoe Hij daar ligt,
er is een glans
op Zijn gezicht
en Jozef,
wat er ook
gebeuren zal,
God heeft het zo
gewild en
het is goed,
o Jozef,
wat bewonder ik
je moed.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Dit gedicht is te beluisteren op www.audiogedichten.nl

zaterdag 22 oktober 2011

Uw genade

Heer, dat ik leef en ademhaal
dat ik mag wonen op uw aarde
dat er voor mij te eten is
en U wilt zijn mijn Vader

de lieve kinderen die U schonk
door liefde van mijn liefste
de frisse lucht, de warme zon
mijn moeder die mij baarde

mijn vader die de Bijbel las
een huis waar ik kan slapen
de vreugde van het Christen zijn
verlossing van het kwade

mijn broeders en mijn zusters
de ochtenddauw, de gaven
het delen van Uw brood en wijn
’t is alles Uw genade,

ik dank U daarvoor, Vader.

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 20 oktober 2011

Heil en ZegenVan geslacht op geslacht
werd het heil
van God verwacht,
Zijn zegen
doorgegeven.

Moge Hij u
ook nu
vervullen
met Zijn vrede.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zondag 16 oktober 2011

Kerstavond

Stil eens,
de kerkdeur opent nodigend
zo ook het Woord van God,
Vrede zij u
spreekt Hij.

Coby Poelman-Duisterwinkel

zaterdag 15 oktober 2011

Zingen bij het harmonium

Dag in dag uit
zag ze hem zitten
achter het vervuilde raam
onafscheidelijk van zijn laptop.
Wat opviel was de zondag,
dan zag ze hem staan,
die bundel in zijn handen…
een plan kwam in haar op.

Voor het schoongewreven raam
mengt zich een bevend stemgeluid
met een wat krakende sopraan.
Opgeborgen is de laptop.

Wie nu door de straat zou gaan
treft hier een stralend duo.
Vol vrede klinkt hun “Eer zij God!”

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 13 oktober 2011

Reiziger

Heer, ik kom bij U,
mijn goud heb ik al afgedaan,
wierook, dank, U toegebracht,
mirre, mijn berouw, U voorgelegd.
Zo kom ik U aanbidden
wanneer ik mij
te slapen leg.

Uw Ster heb ik gevolgd,
Uw kribbe is mijn deken.
U, pasgeboren Kind
kunt nog niet met mij spreken
maar nergens heb ik
zo’n goed luisteroor
en U van zo nabij gehoord.

Heer, laat mij U aanbidden
met mijn handen op Uw kribbe
en licht mij door de wereld voort.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

dinsdag 11 oktober 2011

Adventsverlangen

Het stalletje is uitgestald,
de ster hangt te stralen.
Gedachten gaan naar Bethlehem
zonder af te dwalen.
Kerstman noch drank
zal ons verleiden.
Sterk is het verlangen, onbevangen
naar onze Redder
die komt om te bevrijden!

Coby Poelman-Duisterwinkel

zondag 9 oktober 2011

Gebed in depressie

Trouwe Vader,
zie uw kinderen
verslagen hier
met U bijeen
de hoop op U gericht
de één in bodemloos verdriet
de ander die wil helpen
maar er geen kans toe ziet.

Wij bidden U
die ons omringt,
hoor naar uw vragend kind
U, voor wie niets onmogelijk is
van U verwachten wij
wat niemand anders biedt
wij smeken Heer,
maak vrij!

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 7 oktober 2011

De vrede van God


Vanuit een ver verleden
klinkt nog Gods vrede
in de zegenbede

dat heel het volk
dit welbehagen
mag beleven.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Het pinkstert!"

donderdag 6 oktober 2011

Fluisterende stemmen

Twee stemmen
fluisteren in mijn oor
een goede en een kwade
waar ik door 't kwaad
mij overstemmen laat
verlaat mij niet de goede
wel zoekt die
mijn beschaamd gelaat
maar niet vervuld met woede
hij overstijgt met zachte kracht
de stemming van de kwade
hierin herken ik Christus' macht,
ervaar ik Zijn genade!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Op 1 november 2011 mocht ik voor dit gedicht de zilveren veer ontvangen van gedichtensite.nl

maandag 3 oktober 2011

Die naam

Zacht noemt ze de vertrouwde naam
van wie zij in zich droeg
bij ’t lezen van de dooptekst
Mijn genade is genoeg.
Door haar gemoed golft
een baarmoederlijke gloed.

Het kind
een eigen weg gegaan
mag door die naam
Gods diepste liefde profileren.
De naam houdt haar betekenis:
Genadig is de Here.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij 2 Korintiërs 12 : 9.

vrijdag 30 september 2011

Stel niet uit tot later

Gedenk Uw Schepper in de jeugd
zegt Prediker en stel niet uit tot later

waarna hij onze ouderdom belicht,
het einde van de herfsttijd in ons leven,
bevende wachters
de armen en de handen,
kromme mannen benen
en stakende maalsters
verdwenen kiezen zijn,

ogen, troebel van de staar
de vensters die hun glans verliezen,
oren gesloten deuren,
de stem als van een vogel wordt,
’t verzwakt geluid der molen
het eind van ‘t herfstig hart vertolkt,
de kapperbes niet meer de eetlust wekt
doordat de ziel het lichaam wil verlaten.

Gedenk Uw Schepper in de jeugd
zegt Prediker en stel niet uit tot later.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Vrij naar Prediker 12 : 1 – 6.

donderdag 29 september 2011

Eeuwige Vader, Vredevorst

Brandend van verlangen
kwamen we naar Uw Huis.
Vol eerbied en ontzag
het evangelie horend
voelen we verbondenheid
met Uw geloofsgetuigen
in die heel bijzondere nacht.

Het licht van engelen omringt ons
bij het zingend Eer zij God.
Uw ster straalt ons
van verre tegemoet,
lokt ons in gedachten
naar waar wij in ootmoedigheid
het heilig Kind verwachten.

We leven ons met hen
die ’t Kind aanbaden in,
voegen ons bij de ouders
in groot geloofsvertrouwen
wetend dat ons in Hem
de Redder is geschonken,
gedenken met wie uit
de beker dronken
dat wij door Hem bevrijd
ooit mogen ingaan in
Uw eeuwigheid.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zondag 25 september 2011

He, meneer Clown


ik liep u al te zoeken,
zit u hier in het donker van het licht?
Er lopen zwarte strepen door uw ogen
en in uw groene zakdoek zit iets wits.

Ik zag wel dat het tranenspel niet nep was
ik huil ook als ik echt geraakt word door muziek
maar ik word altijd blij van iets bijzonders
dat een soort licht geeft in de dynamiek.

Kon u maar ruilen
met die lege flessen
dan was u leeg,
de flessen vol verdriet.

Weet u wat, meneer Clown
met uw zacht mensgezicht,
als u mij de toon aangeeft
zing ik u naar het Licht.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Geschreven bij een schilderij van de kunstenaar Torcqué uit Litouwen voor zijn boek Eco del silencio/Echo van de stilte/Tylos aidas

Dit gedicht is te beluisteren op www.audiogedichten.nl

vrijdag 23 september 2011

De oorzaak van kerst

Toen ten tijde van Jesaja
de wereld in het diepste donker was,
men leek te leven zonder God,
de waarheid struikelde,
recht niet meer triomfeerde
zag God zijn mensen
en Hij was ontzet.

Zoals een vader of een moeder
verdriet heeft om het lijden
van hun diep beminde kind,
niet aanzien kan
dat het van pijn zal sterven

zo is de Vader om zijn kinderen bewogen
en heeft Hij ons gered
door op het kerstfeest
als een weerloos Kind te komen.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven n.a.v. een preek over Jesaja 59.

zaterdag 17 september 2011

Nieuwe vriend

Ik heb een nieuwe vriend
vertelt ze zacht en stralend.
Door enthousiasme
aangestoken vraag ik
naar zijn naam.
Je kent hem
lacht ze geheimzinnig
ik tref hem hier vaak bij jou aan.

Als ik nadenkend
in haar blije ogen kijk,
zij resoluut naar de piano wijst
begrijp ik haar intens geluk
haar nieuwe Vriend
laat haar verrukt
een stuk bergopwaarts gaan,

juichend verschuiven we een kruk
en jubelen Zijn Naam!

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 13 september 2011

De stilte van de kerstnacht

Maria, het jonge meisje,
pas het Kind gebaard
overdenkt
wat ze destijds
in haar hart
heeft bewaard,
de woorden van de engel
en van Elisabeth,
haar liefde voor Jozef,
zijn trefzekere tred.

Hoor, er komen herders
vol eerbied en ontzag,
vertellen de geliefden
wat hen hier heeft gebracht,
hoe engelen verschenen
in het donker van de nacht.

In de stilte van die nacht
overdenkt moeder Maria,
jubelen herders
op hun terugweg
naar het veld,
lovend, prijzend,
stralend van verre
hebben ze ieder
hun vreugde verteld.

In de stilte
van de kerstnacht
overdenk ook ik en vind
door de woorden van Lucas
‘t verlossende Kind.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Dit gedicht is te beluisteren op www.audiogedichten.nl

maandag 12 september 2011

Mijn Trooster


Wanneer ik bid
heb ik mijn ogen dicht
maar weet U naast
of achter mij

als ik mijn ogen open
bent U verdwenen uit het zicht
maar in mijn hart
straalt warm uw Licht.

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 6 september 2011

Alles goed met moeder en Kind?

Ergens in een kamer
staat een bed op klossen.
Een vrouw bevalt.
Als pijn niet meer
te houden lijkt
klinkt het verlossend
schreeuwen.

Ergens in Bethlehem
liep een bevallende vrouw.
Een kamer was er niet,
laat staan een bed op klossen.
Haar pijn werd
hardvochtig gemeden.

Haar Kind heeft later
pijnlijk veel geleden
terwijl Hij kwam
om te verlossen.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zaterdag 3 september 2011

Hemels Licht

Heer, ik kan niet bidden,
dat heb ik nooit geleerd.
Ze zeggen dat het Christuskind
voor mij ook is gekomen.
Ik wil het wel geloven
maar begrijpen doe ‘k het niet.
Nu hebben ze me naar
het kerstfeest meegenomen

en eerlijk Heer,
het voelt zo goed,
er heerst hier echte Vrede.
Ik denk dat ik van nu af aan
ook zondags naar Uw Huis wil gaan
er is vandaag zomaar in mij
een Hemels Licht ontstaan
en wat ook heel bijzonder is,
ik heb zowaar gebeden!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

maandag 29 augustus 2011

De kerkcoupé

Hoe zou het zijn
als in de trein
een vesper werd gehouden,
op zondag
in een kerkcoupé
we Bijbels openvouwen,
men om de beurt
gaat lezen,
a capella zingt
en in gesprek gaat over dat
wat God en mens verbindt.

Wie weet geeft het wel
dat gevoel wat menigeen
vaak mist
maar nimmer onder
woorden bracht omdat
men het niet wist.
Misschien komen de
reizigers vol blijdschap
uit de trein
en neuriën ze op ’t perron
nog vrolijk een refrein.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Dit gedicht is te beluisteren op www.audiogedichten.nl

zaterdag 27 augustus 2011

Fietsend op weg

De wind in de rug
zon op mijn wangen
opent zich zomaar
een stil verlangen
naar U Heer
de Zon
van mijn bestaan
die mij deed komen
en hier doet gaan.

Coby Poelman - Duisterwinkel

woensdag 24 augustus 2011

Aangenaam bezoek


Toen al haar buren
met vakantie waren,
ze dacht dat er geen mens
zo eenzaam was
kwam opeens
dat jonge vrouwtje
die haar iets te lezen bracht,
bleef zelfs even
bij haar zitten,
dronk een kopje koffie mee,
kende haar uit de gemeente,
woonde ook aan de Allee.

Over haar valt
een glans van Vrede
als ze denkt aan dit bezoek.
Met een blijmoedig hart
legt ze het kruisje
in haar boek.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Verstillend Licht"


dinsdag 23 augustus 2011

Adventsgeschenk


In de kerstboom hangt een ster,
werkje van de kleuterschool.
Langs het doorschijnende oranje
omlijnt het fijn geprikte zwart
de driehoeken,
zes grote en zes kleine

in gouden letters
staat in ’t hart geschreven
de meegegeven boodschap
Ere zij God!

In mijn herinnering zie ik
het kleine meisje,
haar oogjes stralen
al van ver,
jaar in jaar uit
schijnt op het zacht oranje
een hemels licht over
de mooi gevormde ster.

Coby Poelman-Duisterwinkel


(Het kleine meisje met oranje haar is op de 1e adventszondag geboren)

zaterdag 20 augustus 2011

Gods aarde juicht!Feestelijke boekpresentatie in Litouwen. Op 9 september om 17.00 uur wordt er in het Cultureel Centrum van Mažeikiai, een stad in het Noorden van Litouwen een Internationaal Kunst en Cultuur festival georganiseerd waar met toneel, dans en muziek het boek "Eco del silencio/Echo van de stilte/Tylos aidas" van Torcqué gepresenteerd wordt, vergezeld van een tentoonstelling van nieuwe en in het boek geplaatste schilderijen.
Tevens zullen er uit het boek gedichten worden voorgedragen door acteurs.
Het festival zal een hele week duren met verschillende Litouwse en Buitenlandse groepen ( Polen, Estland en Letland).

Eén van de gedichten in het boek:

Gods aarde juicht!

Gods aarde juicht
in de geplante boomgaard,
zij fluit een lied vol luister naar
het zachte fietsgeluid.
Zij voelt het zaad ontkiemen
in de bloementuinen
en glimlacht naar de
zwerfvuilprikkers in de duinen,
de schoongehouden sloten,
zij bekoren haar
zodat ze zingt uit vreugde,
feestviert in de morgendauw:
Hier houd ik van,
dit is tot stand gekomen
door een goede Geest van trouw.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Opgenomen in het jubileumboek van Torcqué: "Eco del silencio/Echo van de stilte/Tylos aidas". (Zie voor meer informatie http://cobypoelman.blogspot.com en dan in de rechter kolom Torcqué aanklikken)

Dit gedicht is te beluisteren op www.audiogedichten.nl

woensdag 17 augustus 2011

Innerlijk gesprek

Met niets zijn we gekomen,
met niets zullen we gaan.

Hoezo, ruisen de stromen,
een koele wind blaast aan:
door God ben je gekomen
en met Hem mag je gaan,
je mag zelfs bij Hem wonen,

hij wakkert nog iets aan:
heb je genoten, wil hij weten
van alle gaven die je kreeg,
wat vond je 't fijn ervan te delen,
ik luister en beweeg.

Geen dag heb ik niet kunnen eten
en altijd ging ik goed gekleed,
nooit zal ik dit gesprek vergeten,
ik dank U Vader dat ik leef!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Gedachten bij 1 Timotheüs 6 : 6 – 11


Uit : "Geloofsvreugde" (2013)maandag 15 augustus 2011

Huis van het Brood

De woorden van Johannes
zijn opnieuw gaan leven
toen ze de uitleg hoorde
van het woord Bethlehem.

Haar honger naar
het Brood des Levens
werd onnoemelijk groot
en tegelijk gestild bij ‘t horen
dat Christus werd geboren
in “Huis van het Brood.”

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 11 augustus 2011

Reizen met blijdschap

Heer laat mij blij
mijn weg met U vervolgen
zoals de kamerling
uit Ethiopië dat deed
omdat hij na Jesaja 53
de hoofdstukken
die volgden niet vermeed

Het was uw Geest
die hem Filippus zond
om uit te leggen wat hij las
vervuld door de herkenning
die hij er in vond
reed hij vernedering voorbij
waarvan U hem genas

Heer laat mij reizen
door uw Woord
met het verlangen
van die kamerling
open mijn hart
om gloedvol te verklanken
uw vreugde die de Geest al zingt.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven n.a.v. een preek over Handelingen 8 : 26 - 40 en Jesaja 56 : 1 – 8.


woensdag 10 augustus 2011

UITNODIGING

Zie je de koster
voor dag en dauw opgestaan
naar Gods huis gegaan
de deur voor ons geopend?
ook jij bent uitgenodigd!

Coby Poelman-Duisterwinkel

maandag 8 augustus 2011

Echte Vrede

Ontevreden ben ik Heer
over het kwade wat ik deed,
geen vrede heb ik meer
met dat wat ik vermeed,
ik zou graag vrede willen
maar alleen lukt mij dat niet,
neem Heer de onvrede van mij,
U, die de echte Vrede biedt,
de Vrede van Uw Engelenlied.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zaterdag 6 augustus 2011

Is er nog plaats?

Hij is de Weg,
die leidt langs Bethlehem,
de Waarheid,
is er al plaats voor Hem?
het Leven,
na Zijn plaatsvervangend lijden
gaat Hij de Zijnen
plaats bereiden.

Stel dat je als Jozef
met je hoogzwangere vrouw
verwachtingsvol
op zoek bent
naar een veilig
onderkomen

word je dan
ook graag bij de hand
genomen?

Coby Poelman-Duisterwinkel.

woensdag 3 augustus 2011

Geloof je nog steeds?

Hij had haar jaren niet gezien
en vroeg of ze nog steeds geloofde.
“Ja”, zei ze zacht
en stralend tegelijk,
“ik houd van Hem
en denk nog vaak eens terug
aan wat ik Hem beloofde”.

Hij wist niet wat hij daarop
nog zou zeggen
maar zij gebaarde
dat hij háár niets hoefde
uit te leggen.

Coby Poelman - Duisterwinkel

dinsdag 26 juli 2011

De profetes Hanna

Een kunstwerk
toonde hem
een lege kerk
met rijen stoelen
temidden van pilaren.
Op één der stoelen
zat een vrouw,
gebogen, in gebed.

Zo stelde hij zich
Hanna voor, de profetes
die onophoudelijk
bleef vasten in de tempel
en die er was
toen Jezus op de arm
van Simeon werd gelegd,
die hulde bracht aan God,
sprak over ‘t Kind
van de bevrijding,

Hanna, genade
brachten zij,
vrede en goede tijding.


Bij Lucas 2 :36-38.

Coby Poelman-Duisterwinkel

zondag 24 juli 2011

Kaarsengedichtje voor advent

Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.
Eén lichtje laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.

Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont.

Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dát geen mooi bericht?

Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.

Coby Poelman-Duisterwinkel.


Voor de kinderen van de kindernevendienst om iedere adventszondag 1 gedichtje voor te lezen bij het aansteken van de adventskaarsen.

dinsdag 19 juli 2011

Belijdenis

God heeft de mens
een Hulp gegeven
zodat hij niet
alleen hoeft leven.
Toen Hij die
gezonden had
zag Hij
dat het goed was.

Verheugd wil ik
aan Hem belijden:
Ja, ik laat mij
door U leiden.
Dat Uw vreugd
in mij mag stralen,
door mij heen
Uw Geest vertalen.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Verstillend Licht"

vrijdag 15 juli 2011

Is het al licht?

Het licht dat schittert in de ogen
van ieder die van liefde brandt
als over Christus wordt gesproken,

het licht dat schijnt in alle blijden
die verlangend naar Zijn komst
hun vreugdevuur verspreiden,

het licht gericht op ‘t Koningskind
dat het kwade overwon
en de duisternis verblindt,

dit licht zal op het kerstfeest branden
en stralen als een warmend vuur
in die aan Hem hun hart verpanden.

Leeft iemand nog in duisternis?
Geef dan als die herders door
wat jou aan glans gegeven is.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit: "Het pinkstert!"

donderdag 14 juli 2011

Een heerlijke morgen


Het groen en blauw zingt
door mijn venster
van opstanding en leven,
adem wasemt over het veld,
de merel dribbelt etend.

De waterlelie rust nog dicht
achter de uitgelopen beuk.
Straks zal de bloem
zich glorieus ontvouwen.

Ik zal me kleden om
dit wonder van dichtbij
te aanschouwen.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Vrij naar Mattheüs 6 : 25 - 34


Eén van de gedichten die is gepubliceerd in het bijbels dagboek "Kruimkens van 's Heeren tafel 2013".
(In deze uitgave is ook mijn kerstverhaal gepubliceerd. Een verhaal dat zich afspeelt op het Groninger platteland in en rond het kerkje dat boer Harkema gebouwd heeft op zijn erf in het buitengebied van Aduard.)

woensdag 13 juli 2011

Levende brieven


Ze schreven elkaar
in psalmen en gebeden

innerlijk bracht het hun
hemelse Vrede

Coby Poelman-Duisterwinkel

Vrij naar Efeziërs 5 : 19.

dinsdag 12 juli 2011

Mooie preek

Als hoorder
was hij er door
gegrepen
en met hem velen
zo verwoordde hij.
Toen iemand vroeg
of er nog mee
gebouwd was
trok hij zijn
schouders op
die hij er onder zette
toen niemand
er meer op lette.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 8 juli 2011

Nachtelijk Licht

Juist in de nacht
weerkaatst Uw Licht
zo helder
wanneer het stil is
om me heen
dan ben ik met Uw
Hemellichaam één,
klinkt Uw “Ik ben”
het meest welluidend.

Samen met U
bekijk ik dan mijn leven
waar bloeide
U het meest in mij,
bij elke vreugde
knipoogde U even,
in groot verdriet
voel ik U heel dichtbij.

U wiegt mij
als ik niet kan slapen,
kalmerend
is uw innerlijke stem,
voortdurend vult U
mijn gedachten,
juist in de nacht voel ik
hoe 'k van U ben.

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 5 juli 2011

Meelevend

Ik heb ze niet gebeld
maar door het lichten
van hun ogen
voel ik me welkom,
ze zijn opgetogen.

Ze vragen honderduit
over geloofsgedichten
vol vreugde wachten twee
gerimpelde gezichten.
Hier hebben ze naar uitgekeken
zegt hun houding,
het gretig willen weten.

Heerlijk hoe alles hen
intens interesseert,
en, is steevast de vraag
Je laat ons toch wel weten
als er iemand zich bekeert?

Coby Poelman-DuisterwinkelToen ik dit gedicht op de opgeheven site van de NCRV "Dichttalent" plaatste reageerde iemand met: "Vertel ze mijn verhaal maar."
Deze persoon heeft ooit een Bijbel gekocht n.a.v. het gedicht "Avondmaalsgedachte" dat ik ook op die site van de NCRV had geplaatst. Ze heeft voor haar kleinkind later nog een kinderbijbel gekocht. Het waren reacties die me met onnoemelijke vreugde vervulden.

zondag 3 juli 2011

Opwekking bij Naïn

Uit Naïn loopt een stoet
van zeer bedroefde mensen
een weduwe verloor haar enig kind.

Van de overkant komt nog een stoet
de Levensvorst voorop
die blijdschap ondervindt.

Zij komen elkaar tegen
rouw slaat op de levensstoet
hoe reageert de Meester?

Hij laat zich raken, Hij lijdt mee,
de Levensvorst in tranen
komt in beweging, raakt de baar

Hij overhandigt haar de opgestane!


Door Naïn loopt een grote stoet
van opgewekte mensen
het leven tegemoet!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Lucas 7 : 11 – 17.

maandag 27 juni 2011

Een stil bericht

Dag lieve . . .
zo onverwacht geroepen,
nu is het stil,
Vrede op je gelaat.
We begeleiden je
eendrachtig
tot aan je laatste
rustplaats.

Levend in de tijd
voor Pasen
lopen we naar
de stille hof.
Door Zijn beloften
richten wij ons op.

Dag lieve . . .
voor jou
is het begonnen
gezien de uitdrukking
op je gezicht,
een stil bericht
van God.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

vrijdag 24 juni 2011

Dan smeek ik u...

Daar zit de rijke,
hij lijdt pijn;
bewogen om zijn broers
wenst hij hen niet
een zelfde vlammendood.
….stuur Lazarus…

Als wij, de broers
ons niet aan
Mozes of profeten storen
wat zou ons dan
een opgestane dode doen
met wie we nooit
hebben gegeten
terwijl we weten
dat zelfs de leerlingen
van Jezus niet
geloven konden
dat Hij de dood
ontstegen was?

Pas toen het Woord
door Hem werd
uitgesproken,
het brood gebroken…

Rondom ons is
het Woord van God,
vlak voor ons
de Weg ten Leven,
wordt de bewogen rijke
ons tot zegen?

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Bij Lucas 16 : 19 - 31.

vrijdag 17 juni 2011

Afgebroken tenten

Nooit denk ik zonder zuchten
aan die langste dag
hoe in de kleine, zo benauwde kamer
wij afscheid van mijn moeder namen
de aardse tent al afgebroken was

nu zoveel jaren later
mijn schoonmoeder zucht,
benauwd in de te grote kamer,
de langste dag weer nadert
richt ik mijn ogen naar de lucht

zie voor me wat er overblijft,
de dorre plekken in het groene gras
onder de afgebroken tenten
die in drie dagen zich naar boven wenden,
de tijd dat Jezus in de groeve lag

Voorbode
van de Grote Zomer.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10.

maandag 13 juni 2011

Is er ook een dominee in de zaal?

Ze had er zo’n behoefte aan
een dominee te spreken,
hulpzoekend keek ze om zich heen,
onrustig wachtend op een teken,
herinnerde zich toen een stem:
uw Hulp is in de Naam van Hem
die u geschapen heeft.
Trouw tot in eeuwigheid
verlaat Hij nooit wat Hij begon…
en zij, gelovend, was gerust
omdat dit al haar twijfel overwon.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zondag 12 juni 2011

Sprankelende vernieuwing

Er kan geen jonge wijn
in oude huiden
die zullen scheuren door
het bruisend, gistend vocht.
Hij maakt het stugge sluitkoord
voor vernieuwing los.

Ontsluit voor Hem
wat in het oude schuilging
en laat je vullen
door Zijn sprankelende
geestverruiming.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Lucas 5 : 38

Consultatiebureau "De kerk"

De dominee liet
een groeiboekje zien
aan de kinderen
in de kerk.
Een van hen,
een jaar of tien,
voor zijn leeftijd
een beetje klein,
keek mee
naar de stijgende lijn.

Ze stonden zij aan zij
te luisteren naar
wat de dominee zei
over groeien in geloof.
Daar geeft het
consultatiebureau
geen boekjes voor cadeau.

Soms is dat groeien
niet bij te benen
en toch kun je er bij,
wiebelend op hun tenen,
de armen omhoog
in een stijgende boog
zongen ze over die
groei in geloof
en iedereen keek blij.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven n.a.v. een doopdienst.
De kinderen in de kerk zongen het lied:
Lees je Bijbel, bid elke dat je groeien mag.

vrijdag 10 juni 2011

De doopdienst met het oormerk

De doop
zei de dominee
kun je vergelijken
met een herder die
zijn kudde uit wil breiden.
Het nieuwe schaapje
krijgt een merkje in het oor.
De herder zegt:
nu hoor je bij mij,
mijn eigendom ben jij
en niemand mag je
uit mijn kudde halen
omdat ik voor je zorg
en je bescherm,
gehoorzaam mij.

Als de schaapjes
bij hun kudde blijven
is de herder heel dichtbij.

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 9 juni 2011

De betekenis van de olie

Ik hoorde vandaag iets nieuws
in het verhaal van de Bruidegom
en de wachtende meisjes
die sliepen bij Zijn komst.

De olie in de lampen
is liefde voor Hem
die op Zijn komst liet wachten,
ze schrokken door een stem.

Hun olie was al op,
ze moesten nieuwe kopen,
ze konden toch niet zonder licht
in ‘t donker verder lopen.

Waar kun je die olie krijgen,
hadden ze maar gekocht,
ze hadden tijd genoeg gehad
maar niet serieus gezocht.

De anderen hadden gerekend
op wachten in de nacht,
zij wisten wat het betekent,
hun liefde was de kracht.

Zo konden ze verblijd
de Bruidegom begroeten,
mochten van schuld bevrijd
vol liefde Hem ontmoeten.

Je kunt nog olie halen,
Hij schenkt in overvloed.
Ga met voldoende voorraad
verheugd Hem tegemoet.


Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven n.a.v. een preek over Mattheüs 25 : 1 – 13.

De Bruidegom komt!

Verheug jij je ook zo
op je Geliefde,
heb je de feestjurk
al uitgezocht?
Wil jij ook zo graag
over Hem horen,
bloosde ook jij
toen Hij je zocht?
Wil je ook alles
met Hem beleven,
zing je ontroerd
dat liefdeslied?

Wacht dan niet langer
en ga Hem vertellen
hoe verlangend ook jij
naar Zijn komst uitziet.

Coby Poelman-Duisterwinkel

woensdag 8 juni 2011

Heb geloof in God

Bid ik het Onze Vader
zoals Christus leerde
met in gedachten
wat Hij zei in Marcus elf,
‘t geloven wordt versterkt
door groot vertrouwen,
de kracht hiervoor
gaat uit van Christus zelf!

Bij Marcus 11 : 22 – 26

zondag 5 juni 2011

Toewijding

Hoe dikwijls heb ik het gezongen:
Neem mijn leven, laat het Heer
toegewijd zijn aan Uw eer
en gedacht hoe doe ik dat

maar ik hoefde niets te doen
U gaf het mij
als antwoord op mijn zingen
zoals U elke dag mijn leven leidt
en mij bent toegewijd.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 3 juni 2011

Het Licht in de onweersnacht

Heb je vannacht
die klap gehoord,
gevolgd door
bliksemschichten,
ik dacht:
Misschien komt Híj
nu terug
toen ’t weer
begon te lichten.

Ik voelde hoe
mijn hart begon
te juichen
diep in mij
en tegelijk
besefte ik:
mijn bángheid
is voorbij.

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 2 juni 2011

Liefhebben

Toen ik getuige was
van een begroeting
waarin Zijn liefde
alle talen sprak

wist ik opeens
wat Hij bedoelde met
liefhebben
met al je kracht.

Coby Poelman-Duisterwinkel

woensdag 1 juni 2011

Wie is mijn naaste?

Die Samaritaan,
een vijand in hun ogen,
die met ontferming
was bewogen
zie ik opeens
met andere ogen

want ik hoorde zondag
dat het Jezus was
die de gewonde zag,
hem neerknielend verzorgde
langs de wegkant
in het gras.

Weet je wie
je naaste is,
de naaste dat ben jíj
als jij bewogen
met ontferming
handelt zoals Hij.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Lucas 10 : 25 – 37

Gepubliceerd in "Geloofsvreugde" (2013)

vrijdag 27 mei 2011

De pluisjes in de Pinksterdienst


In haar witte toga
stond ze midden in de kerk
te blazen als de wind
tegen de uitgebloeide
paardebloem

pluisjes cirkelden rondom
beschenen door het licht
van de door glas in lood
komende zon

het is als met de wind
je ziet hem
door de dingen die bewegen
net als de pluisjes
neerdalend op uitgesleten tegels

zo is de Geest,
je ziet hem in de liefde
in al wat goed is,
vruchten geeft

het is Gods adem
die de Geest beweegt.

Coby Poelman-DuisterwinkelDe scrap is n.a.v. het gedicht gemaakt door Jolien .....
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NEKUBXIT.jpg
Zij schreef dit als reactie onder dit gedicht op http://cobypoelman.gedichtensite.nl

donderdag 26 mei 2011

Blijdschap in de hemel

‘k Las over blijdschap in de hemel
wanneer een zondaar zich bekeert,
ik dacht aan hen
die U zo dierbaar zijn
maar zich van U
lijken te hebben afgekeerd
en die ik wel
naar U zou willen drágen
maar als ‘k mijn eigen hart bekijk,
hoor ik beschaamd mij aan U vragen:
Is er bij U al blijdschap over mij?

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Vrij naar Lucas 15 : 10.

dinsdag 24 mei 2011

Digitaal Pinksterfeest

Hij las een gedicht
op internet
over Iemand
die hij niet kende.
De tranen kwamen
druppelsgewijs
door de regels
bij hem binnen,
ze smolten op
zijn brandend hart
waar ze een
uitweg vonden
toen hij door het
wijde web
met de Vader
werd verbonden.

Coby Poelman-Duisterwinkel

maandag 23 mei 2011

Vol van luister

Wat wilt U mij vertellen
met dit veld vol pinksterbloemen
nu ‘k even in de stilte
neergestreken ben
het lichte paars, bijna
te mooi om te benoemen
strijkt teder langs
de houder van mijn pen
hoe kan ik dit beschrijven
wat ik diep van binnen voel

ook zonder iets te zeggen Heer
weet U wat ik bedoel.
Dit pinksterveld vertolkt vandaag
nabijheid van Uw Geest
in Uw serene stilte
ben ik dicht bij U geweest.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 20 mei 2011

Kerkomroep.nl

U vraagt of ik niet eenzaam ben?
Welnee, ik heb een laptop
en sinds een jaar zelfs internet,
nu lees ik veel gedichten,
ook mailen heb ik al geleerd,
dan krijg je steeds berichten.

Eenzaam ben ik al lang niet meer
er is zo veel te schrijven,
ik doe zelfs al aan pastoraat
door ‘t digitaal bereik.
En zondagsmorgens is het mooi
op Kerkomroep nl
vorige week werd nog gepreekt
over 1 Samuël.
De psalmen die ze zongen
kende ik nog van buiten,
schuif ook maar een keer bij me aan,
u kunt toch zo mooi fluiten?

Maar hoor ik in uw vraag misschien
úw eenzaamheid vandaag?
Dan sluit ik nu mijn laptop af,
zet ik voor u ook koffie?
‘k trek vlug een ander jasje aan,
ik woon op acht in ‘t hofje.
Tot straks, ik zie u graag.


(Een telefoongesprek van een bejaarde man)
te beluisteren op  http://www.audiogedichten.nl/audio/religieuze-audio/19-geloof-hoop-liefde/94-kerkomroep-nl

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Geloofsvreugde"

dinsdag 17 mei 2011

Opbouw na Babel

De kinderen van God
zij bouwen elkaar op
door positieve woorden
en gebaren,
zijn er op uit
de vrede te bewaren,
voelen de ander aan,
zijn over heel de wereld
door die houding te verstaan.

Een toren tot de hemel
heeft geen prioriteit
ze streven bovenal
naar de saamhorigheid.

Zo wachten ze op
hun geliefde Vader
die voor het afdalen
geen toren nodig heeft
en weet wat onder
opbouwwerkers leeft,
ze komen Hem steeds nader.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zondag 15 mei 2011

Een nieuw begin

De aarde was leeg
voor de schepping.
De Geest Gods
zweefde
over de wateren.
Mensen waren
er nog niet,
nog geen pinksterbloem.

De aarde voelde leeg
na de Hemelvaart.
De Heilige Geest
waaide
over de aarde,
vulde de mensen
met Pinkstergloed

en zie,
het was zeer goed!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zaterdag 14 mei 2011

Paasgevoel op het Pinksterfeest

Dank U Vader
voor uw Geest
zo dichtbij op
het Pinksterfeest,
ik zag het voor me
al die mensen in
Uw naam bijeen
in vrijmoedigheid
getuigend
‘k zag hen die
Uw Zoon hadden
gekruisigd
ontvankelijk
zich bij hen voegen,
spijt betuigend.

Vervul hen die
nog twijfelen of
die ontkennen
Zijn bestaan

Vol van uw Geest
zing ik vrijmoedig;
de Zoon van God
is opgestaan!


Bij Handelingen 2 : 14 – 40

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 10 mei 2011

Pinkstergebed

Heer,
op deze pinksterdag,
verjaardag van uw kerk
denk ik aan het begin
en vraag me af

wat merkt een mens
door ons van U
leven we uit de doop
genoeg over U sprekend

toen zij, de eerste Christenen
op weerstand stuitten
een spreekverbod zelfs kregen
zochten zij elkaar
riepen hun Schepper aan,
U die regeert
en U gaf kracht,
vrijmoedigheid tot spreken.

Schenk ons uw Geest
om te getuigen
strek ook naar ons uw hand,
vernieuw ons net als hen
vervul ons
ook vandaag.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zondag 8 mei 2011

Hemels lijnenspel

De blauwe hemel
spreidt zich uit
over de mens
die dromerig geniet.
De ligstoel
horizon gericht
ontspringt
het verticale
dat weerklank vindt
in een gedicht
waar mens en Schepper
elkaar kruisen.

Het licht
te fel om in te kijken
straalt warme gloed.
Een straaljager
doorbreekt
het hemels blauw
met witte strepen.

Opeens verschijnt een tweede
die hem kruist.

Heer,
dit is geen toeval meer.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

donderdag 5 mei 2011

Pinkstergloed

Liefdesvuur
doorgloeit mij
zielsverrukking vloeit
ontroering brandt
mijn ogen

U bent
U noemt

Mijn Heer
bloei in mij voort
nu zo intens
Uw Geest
mijn hart beroert!

Coby Poelman-Duisterwinkel

woensdag 4 mei 2011

Putten


De troosteloze aanblik
van de oorlog,
verstilde schuren
in het schemerlicht

een levenloze boom
tekent zich af
als een skelet
tegen de
bloedrode lucht
die lijkt te roken
in een hemels schijnsel

gekrompen is de hooiberg
die schuilgaat in het donker
wachtend op de Morgen,
voor elk geluid beducht

in een zucht
lijkt Putten uitgestorven.


Geschreven bij een schilderij van Wouter Bakkenes.

In een zucht lijkt Putten uitgestorven, denkende aan de nieuwe morgen.
Als alles hier dood lijkt is er uitzicht op nieuw leven, het hemels schijnsel dat daar al een voorbode van is dwars door de bloedrode lucht.

Om de geschiedenis van de gebeurtenissen in Putten gedurende de bezettingsjaren 1940-1945, in het bijzonder de gebeurtenissen op 1 en 2 oktober 1944 levend te houden voor het nageslacht. Zie voor meer informatie de website van de stichting oktober 44 http://www.oktober44.nl/html/doelstelling.html

Dwalingen


Wat begrijpt de mens
ten diepste van de puurheid
van de ander
wanneer het om
oprechte liefde gaat
waarbij met diep respect
de reinheid wordt bewaakt,

wie kent de wreedheid
van de pijn waarmee
de scherpe tong
meedogenloos verwondt,
het scheuren van het heilige
dat zo eerbiedig werd gemeden?

Waarom zo velen onbeschaamd
over één kam te scheren,
integerheid ten spijt?

O Heer, alleen U kent de
oorlogssporen,
U, die vernederden verhoogt,
alleen U doet de echte Vrede gloren.


Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven bij het gelijknamige boek van Alex Verburg.

maandag 2 mei 2011

Lichaamstaal

In één Geest
gedoopt
werden we
één lichaam.
Doen we iemand pijn,
het raakt
ons hele lichaam.
Uiten we respect,
het hele lichaam straalt!

Door te leven
in Gods Geest
viert ons lichaam
Pinksterfeest.

(Vrij naar 1 Kor. 12)

Coby Poelman-Duisterwinkel.

vrijdag 29 april 2011

Feest tussen hemel en aarde

Toen Jezus naar de Hemel ging
dachten misschien de mensen:
Waarom gaat Jezus van ons weg
nu wij Hem zo graag wensen?

Hij heeft hen toen gezegd Ik ga
daar plaats voor jullie maken,
als Ik hier niet meer ben
zal Ik van daar over je waken

en Hij beloofde ook nog
zoals Ik ben gegaan
zo zal Ik ook weer komen
‘k ben hier niet ver vandaan

en op het Pinksterfeest
dan zal Ik jullie sturen
de Heilige Geest
dat zal niet lang meer duren.

Zo werd de Hemelvaart toch fijn
en horen we in kerken
Hij zal voor altijd bij ons zijn
ook als wij het niet merken.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

donderdag 28 april 2011

Kerkgangers na Pasen

Komend uit de kerk
nog vol van wat ze hoorden,
verkondigd door de
opgetogen predikant
voelen ze
vernieuwd, herboren
een diep versterkte band met
de verrezen liefdevolle Heer.

Ze groeten blij wie hen passeren
ontsluiten sloten van hun fiets,
uiten hun vreugde
tussen uitlaatgassen,
omzeilen glansrijk
glas langs de terrassen.

De kracht van overwonnen dood
doet Zijn nabijheid stralen,
het leven ademhalen
op wegen van geloof en hoop,
ze rijden in de wereld
met opgewekt gemoed
de warme gloed van Pinksteren
vol overtuiging tegemoet.

Coby Poelman-Duisterwinkel

woensdag 27 april 2011

Hemelvaart

Christus,
van de aarde weggedragen,
door Gods wolken omarmd,
thuisgekomen,
keert weer!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

(Een Cinquiano is een Spaanse
dichtvorm, bestaande uit
5 regels. Opbouw 2/8/6/4/2
lettergrepen per regel.)

dinsdag 26 april 2011

Gedachten na Pasen

Hoe zou de verlatenheid
na Goede Vrijdag
voor wie het beleefden
hebben gevoeld,
wij kennen de afloop,
de vreugde van Pasen
maar denk je hun wanhoop
eens in na Zijn dood.

Ik zou er toch niet
aan moeten denken
te leven zonder
de levende Heer,
Hem in een graf
in de rotsen te weten
achter een steen,
onbereikbaar,
niet meer…
Zou ik zo’n leven
kunnen verdragen,
ik schrik van alleen
de gedachtegang al,

Heer, dank voor Uw Woord,
Uw beloften, de dagen
dat U met ons bent,
hier, nu en overal!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Mattheus 28 : 20.

vrijdag 22 april 2011

Het licht van Pasen

In het licht van Pasen
in zijn dood gedoopt
wordt het graf verlaten
de opgestane Heer geloofd!


Eventueel te gebruiken bij het ontsteken van de Paaskaars

Ik heb er een eenvoudige melodie bij geschreven, de cijfers onder de noten geven aan hoe lang de noten zijn

d d b b e e
1 1 1 1 2 2

e e c c fis
1 1 1 1 4

fis fis d d g g
1 1 1 1 2 1

b c b a g b a g
1 1 1 1 1 1 1 2

Jozef van Arimathea

Zie je de man,
zo geheel anders
die om het lichaam
van Jezus vroeg
het zorgzaam wikkelde
in linnen, naar een nieuw
uitgehouwen rustplaats droeg
gevolgd door
diep bedroefde vrouwen,

hij heeft voor Hem
een plaats bereid,
hij, levend in verwachting
van Gods koninkrijk,
het lichaam neergevleid
in het bijzijn
van de vrouwen.

Wie is toch deze man
met die bekende naam,
wat geeft hij door zijn handelen
de mensen te verstaan,
voel je de rust
in deze man,
zijn sterke Godsvertrouwen,
de stilte in de tuin,
de eerbied van de vrouwen,
hun moed om na Zijn sterven
geurolie te bereiden

het geeft mij houvast
in de tijd van lijden.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Lucas 23 : 50 – 56.

Indeed my Lord, I will

How right I am to adore you,
because I love you so much.
How sweet are your words to my taste.
For this purpose I am dying in those our love vows.
I am joyfully looking forward to see you coming.
I cheered, I sing and testify for you.

Oh my love, how passionate is my affection for you.
I desire to be my Lords Bride,
I am dying and thirsting for you.
In vain have I been looking forward for your coming,
With all my effort, I often gazed in the clouds,
So far but my love did not come on earth.

I have moaned , pleaded, demanded,
I have searched the starry host,
When and where on earth shall we meet?
I want to kiss my lovers feet, if I am permitted.
Would you warm me up with the glow of your love?
My heart, o my love, is bleeding.

Flames consumes me, o my love, pacify me,
I bought sweet scented oils for my lovers hair.
My sweet heart, come and quench my passion.
Did I hear you coming? Is it really you?
Then I answered “Yes my Lord I am ready”
Then came PEACE inside of me.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Dankzij mijn Engels sprekende vriendin die een gedicht voor mij heeft vertaald kan ik het gedicht "Ja Heer, ik wil" ook in het Engels aan u doorgeven.

donderdag 21 april 2011

Alleen
Als tranen zijn gedroogd,
de kaartenstroom stagneert,
het leven verdergaat
alleen zo anders,
doorleef je al die
woorden
en door de regels heen
lees je de liefde
voor haar
die je zo dierbaar was,
ervaar je Vader
als dauw over het gras.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Verstillend Licht"

maandag 18 april 2011

Je bent een Koningskind!

Heer,
waar ik klein was,
onbetekenend
in mensenogen,
kwam U opeens
met Uw onmetelijk
hoopgevende en
veelbetekenende woorden.
U was nabij en welgezind.

Nog klinkt het majesteitelijk
en krachtig in mijn oren:
Je bent een Koningskind!

Coby Poelman-Duisterwinkel

De man op het kerkhof

Er was een tuinman
op het kerkhof,
hij rustte van zijn zware werk.
Ik kwam om een gedicht
te brengen,
hurkte bij de zwarte zerk,
legde het voorzichtig,
aangedaan
onder een koperen gewicht.
Zag ik de tuinman kijken?
‘k voelde mijn tranen gaan,
hij liet niets blijken.
’k streelde de gekerfde letters,
spelde de bekende bijbeltekst.
Kwam de tuinman in beweging,
gebogen liep hij richting kerk.

Stille Tuinman,
met uw bewogen hart,
hebt U misschien
van de innerlijke smart,
snikkend uit mijn
herinnering gegraven,
een groot deel meegedragen?

Coby Poelman-Duisterwinkel

zaterdag 16 april 2011

Passie

Het jongenskoor zingt
de kruisiging van Gods Zoon
weerklinkt in het koor
onder het kruis doorleef ik
geraakt het evangelie.

Coby Poelman-Duisterwinkel

De zanger

Hij staat te zingen
in het koor,
achterste rij,
hij is tenor.
Vanuit de zaal
doorleef ik,
geraakt door
zijn beleving
ten diepste
het gezongen
evangelie.

De uitdrukking
op zijn gezicht,
zijn ziel
op God gericht,
vertolkt de
woorden zoals
nooit tevoren.
Op zuivere toon
weerklinkt in
hem de passie
voor Gods Zoon.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 15 april 2011

Lichtend Aangezicht

Open,
de armen zegenend gespreid,
woorden Geestdoorbrekend,
Uw dienaar hoort
sprekend.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Verstillend Licht"
http://www.bestelmijnboek.nl/vm-cat/dichtbundels/verstillend-licht-detail

De foto: een bewerking van kunstwerk "de Abdij" van Anco Wigboldus

Heb je tijd?

Vandaag
wil Jezus komen in jouw huis.
Zacheüs ontving Hem,
ontsloot zijn kluis,
bevrijd.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

donderdag 14 april 2011

Nardusmirre

Zoals de geur
van nardus,
vergoten door de
Messiaanse bruid,
zo bent U mij nabij.

Zoals de Zoon
voor zijn begrafenis
in ’t voordeel
van Maria zei:
Mij hebt ge niet altijd…

zolang de Koning
aan zijn tafel is gezeten
verspreidt de nardus
mij zijn geur
totdat Hij komt!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Naar Johannes 12 : 8 en Hooglied 1 : 12

Misschien ook te gebruiken voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

dinsdag 12 april 2011

Overgave

Mijn God, ik wil het niet
dat Uw Zoon voor mij sterft,
ik wil mijn eigen zonden dragen.
Ik wil niet dat Hij wordt vermoord,
dat kan ik niet verdragen.
Het mag toch niet zo zijn
dat Hij, onschuldig Mens
voor mij zou moeten lijden,
ik kan mijn eigen strijd toch strijden

maar God, wat kan ik anders
dan het uit handen geven
want ik besef maar al te goed
dat ik zo niet kan leven.
Ik geef mij aan U over
met een gebroken hart
en hoor bijna opstandig aan
hetgeen mij zo verwart.

O Heer, hoe groot is Uw genade
U leidt mij rein tot God de Vader.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 8 april 2011

Het leven van de partituur


Het witte vel,
gelijnd door zwart,
ontelbaar zijn de noten,
kruizen, mollen, bogen.

Daar komt de muzikant,
het hoofd ontcijfert,
vingers beroeren,
stilte breekt
in klanken
luid en zacht.

Het wonder van
een partituur
in Geesteskracht
door mens
en instrument
tot leven gebracht.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit: "Verstillend Licht"

De liefde

Schrijvend
wordt het sterker,
vanuit het diepste
van de ziel,
hoe zal ik het verwoorden,
datgene
wat mij overviel
van binnenuit,
zo’n warme gloed
die in mij deed ontwaken
dat intens vurige gevoel,
zou ik het kunnen raken
in enkel een gedicht?

Al was het maar een vonkje
van Uw aanstekelijk Licht.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Daniël 5

In Daniël 5 werd losbandig gedronken.
Vooral wijn werd hier geschonken,
goden geroemd van goud, zilver, steen
tot er een hand op de wand verscheen.

Een mensenhand, wiens vingers schreven.
De koning, bang, begon te beven.
“Als iemand hier dit schrift kan lezen
moet die mij hiervan uitleg geven”
beval hij waarzeggers en wijzen
maar geen van hen kon zich bewijzen.

De koningin trad de feestzaal binnen
zij bracht de koning weer bij zinnen,
Daniël kon toch dromen verklaren,
dat hadden ze menigmaal ervaren.

Spottend door de koning ontboden
werden geschenken hem aangeboden
als hij het schrift verklaren kon.
Daniël weigerde die en begon.

Hij wees de koning op zijn gedrag,
ook op zijn vader en diens gezag
en erkenning van Góds macht.
Geheel geholpen door Gods kracht
legde hij de aanwezigen uit
wat het schrift op de wand had beduid.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

EmpathieKijk eens naar mij,
laat me je ogen zien,
ik vraag het niet voor niets
ik ben met je bewogen.
Kijk nu niet weg,
ik heb het al gezien
dat smalle spoor
onder je afgewende ogen.

Zo kijkt de Heer,
Hij ziet je aan
en voor je Hem kunt tonen
wat je vandaag hebt meegemaakt
heeft Hij het al vernomen
en is je troostend
tegemoet gekomen.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Eén van de gedichten die is gepubliceerd in het bijbels dagboek "Honigdroppels 2013"

donderdag 7 april 2011

Christus en Noach

Zoals de duif
het Noach kwam vertellen
met het olijventakje
in de ark

zegt Christus het ons
in het schip
van de kerk,
zondag aan zondag.

Het water van de vloed,
water van de dood,
dankzij
Zijn opstanding
water van de doop
waardoor
je wordt gered!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

N.a.v. een preek over 1 Petrus 3 : 20 - 22

woensdag 6 april 2011

AvondmaalsgedachteZo ver het Oosten
van het Westen ligt
zijn onze zonden
weggedragen.

Zo ver het Oosten
van het Westen ligt
zijn onze zonden
weggedragen.
Vanuit het Oosten
rijst de Zon,
verlicht ons
tot het Westen.

Begraven,
al wat is weggedragen
om elke morgen
ons weer op te wekken
in Zijn Licht.

Bij Psalm 103 : 12

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Verstillend Licht"

Eén van de gedichten die zijn opgenomen in de bijbelse dagboeken "Immanuël 2012" en "Kruimkens van 's Heeren tafel 2012."

dinsdag 5 april 2011

Afscheidsperspectief
Wanneer de stilte U begint te prijzen
de ziel gaat reizen
wacht Uw belofte
dat het lichaam zal verrijzen
op Uw tijd.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Verstillend Licht" (2012)


Doop en Opstandingsfeest

Gedoopt zijn in de naam
van Vader, Zoon
en Geest,
denk je daar aan
bij het Opstandingfeest?
In Zijn dood gedoopt,
met Hem begraven
door de doop
in de dood.

Hoe ingewikkeld
het ook is
het feest
van de verrijzenis
is bij Zijn dood begonnen.
Met Hem gedood,
bevrijd van zonden,
vernieuwd, verblijd
de windsels opgewonden.


Geschreven n.a.v. een preek over Romeinen 6 : 3 – 11.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Pasen in zicht

De boom des levens
in de Hof van Eden
werd door de zondeval
de boom des doods.
Het zware kruis
uit deze boom vervaardigd
werd gedragen
door Gods eigen Zoon.
Dood en zonde
liet Hij achter in Zijn graf.
Zo kon de boom des doods
weer vruchten dragen
omdat Hij vergaf.

Verrezen uit de dood
ging Hij de Zijnen voor op reis
door de verlaten Hof
naar ‘t Hemels paradijs!

Coby Poelman-Duisterwinkel.