Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

zaterdag 30 maart 2019

Zo mooi!


Even stilstaan
in de tijd
die loopt en tikt en holt,
genieten
van dit mooi moment
in Gods rijke scheppingspracht,
de aanblik van wat komt.

Even stilstaan
in Zijn rijk
dat zich op aarde toont
in een moment van stilte
met Hem
die je bewoont.

Coby Poelman - Duisterwinkel

woensdag 27 maart 2019

Jozefs broer

Hij kleurde
toen hij het gescheurde
kleurige kleed
aan zijn vader liet zien.

Hij was één 
van de tien. 

Coby Poelman - Duisterwinkel

dinsdag 26 maart 2019

Wie schenkt de wijn?


Als de één
geen water
bij de wijn wil doen
en de ander
geen wijn bij het water
welt de vraag
vloeit de wijn,
leeft het water?

Waar water
sprankelt van Leven
wordt de kostbaarste wijn
doorgegeven.

Coby Poelman - Duisterwinkel

dinsdag 19 maart 2019

Samen langs de graven


Lopend langs graven
toont U mij Uw open graf,
U opent mijn gedachten
aan Uw derde dag.
Midden in de lijdenstijd
loopt U al vooruit,
U kent mijn innerlijke strijd,
mijn moeite met de dagen,
alles wat U moest ondergaan,
wat U moest verdragen.

Doe ik U niet tekort Heer
om mij steeds af te wenden
van al wat U geleden hebt,
ik kan er niet aan wennen.

Lopend langs graven
zie ik Uw lijdensweg,
probeer het te beseffen,
diep op wat is gezegd,
ik wil het onder ogen zien
hoe erg het voor U was,
Heer met U aan mijn zijde
bij Uw geopend graf
wil ik U dank betonen
voor wat U hebt volbracht.

Coby Poelman - Duisterwinkel

vrijdag 15 maart 2019

Discipelgebed van nu


Heer, als Uw discipelen
zijn wij vandaag op weg,
gespitst op wat U zegt
maar kunnen wij wel
één uur met U waken?
Wij kennen Uw herinnering
en die van Uw discipelkring.
U kent ons door Uw mensentijd,
wij leven door Uw stervensstrijd,
bezinnen ons in lijdenstijd.
We zijn geraakt door wat U deed
uit bovenmenselijkheid.

Geef dat wij door Uw liefdesdaad
ons ontworstelen aan kwaad
en in Uw goedheid wortelen,
bewaak ons om te waken
zodat niet één van ons
alleen ontslaapt.

Coby Poelman-Duisterwinkel

woensdag 13 maart 2019

Dankgebed in de lijdenstijd

Heer, in deze tijd voor Pasen
voelen wij, zo dicht bij U
hoe Uw adem in de stilte
voor ons uitging in het nu,
hoe U omging met de Vader,
deelde wat U bezighield,
het voorbijgaan van de beker
en Uw zin -Uw wil geschiedt-.

Wat hebt U van ons gehouden
dat U zover wilde gaan,
denkend aan Uw grote liefde
trekken wij een boetkleed aan,
hebben wij wel ooit beseft
hoe groots Uw diepe liefde was,
leven we ons nog wel in
hoe Uw kruisweg ons genas?

Dank Heer, voor Uw stille adem
die ons steeds in leven houdt,
voor de beker die U aannam,
voor het dragen van ons hout.
Dankzij Uw gehoorzaamheid
aan de wil van onze Vader
mogen wij voorgoed bevrijd
eeuwig leven vanuit Pasen.

Coby Poelman - Duisterwinkel


donderdag 7 maart 2019

Onder Pontius PilatusAch Pilatus,
wat heb je het moeilijk,
je wilt Jezus helpen
maar weet niet hoe,
het opgestookt volk roept
wat jij niet wilt horen,
je kijkt niet begrijpend
maar machteloos toe.

Zo kon het gebeuren,
het volk leek zo hard,
jij sloot Hem toch
eigenlijk ook in je hart?
Wat hier voor
zoveel ogen gebeurde
moest volgens de Schrift,
het was hartverscheurend,
worden voltrokken,
worden doorstaan
opdat de Zoon van God
dood overwon
en op de derde dag
op kon staan.

Barabbas mocht
Goede Vrijdag vrij gaan,
zoon van de vader
betekent zijn naam.

Coby Poelman - Duisterwinkel


zaterdag 2 maart 2019

Kracht

Waar komt die kracht vandaan
in dagen na het overlijden,
bij ziekte, leed
of pijnbestrijding,
de ander zwak
jouw hulp verwacht,
mensen op je weg gebracht,

als vleugels onder
over en om je
voel je hoe
door een wolk
van gebeden
Zijn scheppende kracht
rechtstreeks wordt gegeven.

Coby Poelman - Duisterwinkel