Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

zaterdag 26 maart 2016

Krokussen van Hoop

Op het kerkhof
staat een wilg
te dromen in de zon.
Krokussen in bloei
omcirkelen de stam
alsof ze tot de dromer
willen zeggen:
wordt toch eens wakker
heb je ons al gezien
we vieren hier
het voorjaar,
zie onze gele hartjes
geopend naar de Zon
die ons ontvouwen heeft
als teken van de Hoop,
wij zijn wel even
dood geweest
maar kijk ons toch eens leven.

De dromerige wilg ontwaakt
van al dat jonge groen,
bekijkt de kleuren
wit, geel, paars,
de mooi gevormde hartjes
bedenkt hoe vaak
hij is gesnoeid en
weer is uitgelopen.

Hij groet de blijde krokussen
met buigend takgezwaai,
een zwarte kraai schrikt op.
Het kerkhof sluimert door,
wachtend de Grote Zomer.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit: "Het pinkstert!"

donderdag 24 maart 2016

Spijkers in de lijdenstijd

De stille week is ruw doorbroken
door spijkerbommen, door de dood,
stil herdenken we die vielen,
de verslagenheid is groot.
Wat een lijdensweg naar Pasen,
angst en boosheid grijpt ons aan,
biddend tot de Man van smarten
die dit lijden kan verstaan
putten we uit Hem de kracht,
sta ons bij in deze nacht
waar het lijden zo dichtbij komt,
ons verstijft tot aan de grond.

De ruw doorbroken stille week
leidt gedachten naar de spijkers,
we herdenken ook Zijn dood,
verslagen om Zijn stervensnood
in de lijdensweek voor Pasen.
Nog grijpt ons emotie aan,
denkend aan de Man van smarten
die ‘t voor ons moest ondergaan.
Levend geeft Hij ons de kracht,
Die ons bijstaat, dag en nacht,
in het lijden zo dichtbij
leidt Hij ons de dood voorbij.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Het kunstwerk is van Johan Plas

woensdag 23 maart 2016

Pasen in zicht

De boom des levens
in de Hof van Eden
werd door de zondeval
de boom des doods.
Het zware kruis
uit deze boom vervaardigd
werd gedragen
door Gods eigen Zoon.
Dood en zonde
liet Hij achter in Zijn graf.
Zo kon de boom des doods
weer vruchten dragen
omdat Hij vergaf.

Verrezen uit de dood
ging Hij de Zijnen voor op reis
door de verlaten Hof
naar ‘t Hemels paradijs!

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel: "Het pinkstert!"

Kunstwerk van Johan Plas

donderdag 17 maart 2016

Als de wolk schijnt


Op deze mooie voorjaarsdag
denk ik aan Petrus, wat hij zag
toen hij met Jezus in de bergen was
en vroeg om bij het hemels licht
voor Jezus, Mozes en Elia
tenten op te richten.
Heeft wie door God is opgenomen
behoefte aan een onderkomen?
Hij wordt al onderbroken
door de stem van God
die uitgaat van een wolk.

In ’t licht dat niemand kan verdragen
hoor ik door Petrus ook die Goddelijke stem:
dit is mijn Zoon, in Hem
heb Ik mijn welbehagen.

’k Zie hem die het niet aanzien kon
zich vol ontzag neervlijen op de grond.
Als Petrus ben ik aangedaan,
Hij raakt ook mij, ga maar weer staan,
je hebt toch niets te vrezen,
Zijn ogen doen mij Vaderliefde lezen.

Ik was met Petrus in Zijn hemels licht
en zijn ervaring heeft ook mij verlicht.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Bij Mattheüs 17: De verheerlijking op de berg

Uit: "Granaatjes met een gouden slot" (2015) Friese Pers Boekerij/Noordboek


Kunstwerk van A.A. van Meurs

dinsdag 8 maart 2016

De dag van je doopIn je stralend witte dooppak
wacht je op wat komt,
op pappa’s schoot
kijk je de kerk eens rond,
stil luister je naar
wat we voor jou zingen,
nieuwsgierig onderga je
alle handelingen.

Je wijst naar kaarsen,
naar het glas in lood,
dan daal je met ons af,
ontvangt de Heilige doop,
je hoofdje buigt zich
voor ’t gezegend water,
wat dit voor je betekent
leer je later.

Intens beleven we jouw dag.
Lang zal hij leven klinkt
na alle eerbied en ontzag,
de vreugde in ons zingt.
Kind van ons kind,
ons hart stroomt vol,
jouw naam mocht klinken,
jij bent kind van God.

Coby Poelman - Duisterwinkel