Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

maandag 30 december 2013

Geloof

Ze had kanker toen ze zei:
Geloven is voor mij
als kind bij vader
achterop de fiets vol overgave,
benen in de fietstas,
leunen tegen vaders jas,
Hij kent mijn bestemming
zonder routeplanning.

Ze kende haar vader maar even.
Toen hij stierf was zij pas zeven
maar de band met Vader is altijd gebleven.

Als Vaders gang lijkt te vertragen
wordt het kind naar Huis gedragen.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Geschreven n.a.v. de afscheidsdienst van mijn nichtje op 4 oktober 2007.

Uit de bundel "Granaatjes met een gouden slot"

vrijdag 27 december 2013

Gedachtewisseling

Zijn gezicht spreekt boekdelen
denkt het opengeslagen boek.

Zijn trouwe lezer leest
hoe een dichter
zijn onuitgesproken gedachten
verwoordt in een
aansprekend gedicht
als ware het aan hem gericht.

Bedachtzaam neemt de lezer
van het vertrouwde Licht.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit: "Granaatjes met een gouden slot"

zondag 22 december 2013

Kracht

Elke keer
sterkt het me meer,
zelfs in de zwartste nacht.

Steeds vrijmoediger
overwin ik
mijn onmacht
want ik geloof,
ik weet het zeker:

Zijn kracht
wordt in zwakheid
volbracht.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit: "Granaatjes met een gouden slot"

dinsdag 17 december 2013

Verjaardag

De dag waarop ik
elk jaar denk
aan je geboorte,
Godsgeschenk.

Je bestaat, ademt, leeft,
straalt, lacht,
ontvangt en geeft,
je groet, omhelst,
kust en wordt gekend,

kind wat ben ik blij
dat jij geboren bent!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Kunstwerk van Mies Deinum


Uit: "Granaatjes met een gouden slot"

zondag 15 december 2013

Kom en zie

Ach Jozef,
vraag maar niet meer
bij die volle herberg,
veel liever ben ik nu
ergens met jou alleen,
‘k voel al een gloed
van barenswarmte
door me heen.

Wat is ze sterk,
mijn biddende Maria,
de sporen van geboortepijn
in haar gelaat,
de hele reis heeft zij
vertrouwen uitgesproken,
haar ondersteunend
volgen we de waard.

De stal
achter de herberg
herbergt vee,
hun warmte ademt mist,
maar nergens anders
is een plaats
waar zoveel vrede is.

De Vader
begeleidt -het Lam-
in deze dochter
naar Zijn plaats op aarde.
Zie welk een heilig
Godsgeschenk
zij hier vannacht
mocht baren.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Geschreven voor het thema van deze maand "geen plaats" van gedichtensite.nl

vrijdag 13 december 2013

Adventsmeditatie

Gisteren was ik te gast op de kerstbijeenkomst van de C.P.O. Daar hoorde ik een aansprekende adventsmeditatie, geschreven en voorgelezen door Tjarda Mulder-Wiertsema.
Ik vroeg of ik haar meditatie op internet mocht zetten zodat meer mensen er iets aan konden hebben. Zij gaf haar toestemming en ik geef het hierbij graag aan u door:

12 december 2013 Kerstbijeenkomst

Advent: een tijd van bidden en inkeer met daarin de belofte van de profeet Jesaja, een tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. In een harde wereld vol mensen, klein en groot ontsteken wij een kwetsbaar licht want liefde is sterker dan de dood, de vlam van Christus zal niet doven. God komt telkens onverwacht. Hij is het licht in onze ogen, de hoop in onze nacht. Hieraan moest ik ook denken bij de berichten in de krant na het overlijden van Nelson Mandela. Strijd en verzoening, niet alleen tegen de apartheid, ook strijd tegen onrecht. In de gevangenis heeft Mandela de haat weten te overwinnen en voelde zich later een vrij mens. Mandela werd tot blijvend voorbeeld van moed en zijn leven en werk werd voor velen tot zegen. Ook hij voelde zich geïnspireerd door de Bijbel en offerde zijn eigen vrijheid op om voor anderen te strijden. Zo bijzonder om nu juist in de adventsperiode in dankbaarheid terug te zien op zijn leven en om vooruit te zien naar de betekenis voor de toekomst. Respect en bewondering, maar vooral ook dat een mens zich niet door angst moet laten leiden, maar juist door de hoop.
“De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver. Bezing nu met verblijden de held’re morgenster. Wie schreide in het duister begroet zijn klare schijn als hij met al zijn luister straalt over angst en pijn.” (Lied 130 vers 1)
“Hoe helder staat de morgenster en straalt mij tegen van zover, de luister van mijn leven.” (uit lied 157 : 1)
Of zoals in Johannes 1 vers 1 tot 5 staat dat het licht schijnt in de duisternis en dat de duisternis het niet in haar macht heeft gekregen. Zo zijn wij onderweg naar het feest van de geboorte van Jezus Christus. In Mattheüs 2 vers 2 gaat het over de wijzen uit het Oosten die ook op pad gingen. Zij vonden de weg naar de stal van Bethlehem niet vanzelf. De ster wees hun de weg. De ster is het troostvolle symbool in de donkere dagen van ons leven. In de Bergrede van Mattheüs 5 vers 14 tot 16 staat dat Jezus het licht der wereld is maar Jezus zegt ook gij zijt het licht der wereld. Wij zijn bedoeld voor en geschapen om te stralen. Bij alles wat wij doen, waar en wanneer en met wie en hoe ook zet Jezus ons in de spotlights van Zijn heil. Ons licht laten schijnen en werken aan vrede en gerechtigheid met de mensen om ons heen, zodat zij door ons handelen de Vader in de hemel mogen leren kennen en Hem lof mogen brengen. Dat deden ook de engelen.
Zingen: Lied 135 vers 1 t/m 3.
Een engel als boodschapper van God aan de mensen. God gebruikt mensen om een engel voor de ander te zijn. Een engel wens ik u om Gods nabijheid te ontvangen, een engel die je aankijkt, naar je lacht, die je opbeurt en hoort in de nacht. Een engel wens ik u, God te loven hier en nu. Dat Zijn engel bij u blijft en u wijst op Gods liefde. Kerst is het verhaal van Gods liefde, dat verteld en doorverteld moet worden. God is liefde en wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. 1 Johannes 4 vers 16. Tot slot een gedicht van Nel Benschop uit “Geloven is geluk” over het Hart van Gods liefde.

Christus, Gij zijt het hart van ons bestaan.
Een hart dat klopt vol liefde en erbarmen;
We voelen ons omhelst door Vaders armen
Die Hij beschermend om ons heen wou slaan.
Nu durven wij het donk`re leven aan,
Omdat in Bethlehem het Licht ging schijnen
dat zelfs door Golgotha niet kon verdwijnen:
de Zon van Pasen maakte zich ruim baan.
De hele wereld werd in `t licht gezet;
Wij schermden `t al met onze donk`re handen.
Maar ondanks onze ontreddering en schande
Liet Gij het Licht der lichten voor ons branden;
-zo heeft een zwarte wolk soms gouden randen-
Door Uw intensive care zijn wij gered.

Meditatie van Tjarda Mulder-Wiertsema

donderdag 12 december 2013

Herbergt u de Trooster al?


Wat heerlijk
dat Hij plaats bereidt
voor ons
in Vaders Huis.

Hoe warm straalt
ondertussen
de Trooster
in Zijn plaats,
bereidheid in ons scheppend
om woning te bereiden
in wie Hij nog niet is.

Waarom was er
voor Hem geen plaats
destijds in Betlehem,
hoe lang is Hij al
aan het plaats bereiden,
waar is het wachten op?

Heb ík al ergens
aangeklopt, gebeld,
mijn Redder voorgesteld,
de reden van Zijn komst
op aarde doorverteld?

Coby Poelman-Duisterwinkel


Geschreven voor het thema van deze maand "geen plaats" van gedichtensite.nl

dinsdag 10 december 2013

Adventskaarsengedichtje


Ik kom zegt Jezus,
deel het licht,
één ster vertelt ons
Zijn bericht.

Het licht van Jezus,
straalt Zijn spoor,
twee vlammen geven
vrede door.

Jezus verwachten
maakt ons blij,
kijk maar, drie lichtjes
op een rij.

Het feest van Jezus
komt er aan,
‘k zie al vier kaarsjes
brandend staan.

Coby Poelman-Duisterwinkel

(Te laat alweer voor dit jaar maar misschien iets voor het volgend jaar)


woensdag 4 december 2013

Unieke uitgave van Floris en het jongenskoor

Het Sacramentskoor van Breda heeft iets moois bedacht.
Eén van de leden van dit koor kocht via internet het boekje Floris en het jongenskoor, las het en mailde mij met de vraag of ik een uitgave kon maken met dezelfde tekst maar met foto's van het Sacramentskoor.
Zij maakten foto's bij de bestaande tekst en een foto voor de omslag. Bestelmijnboek.nl stelde het samen en
zo werd deze unieke uitgave geboren.

Wilt u nu ook graag zo'n boek voor uw koor laten maken? Neem dan contact op via cobytjeert@live.nl of via 06 20182396. Het boekje van Breda is niet te koop. Dit is alleen voor eigen gebruik. De originele uitgave is te koop via bestelmijnboek.nl en via bol.com


dinsdag 3 december 2013

Storm van liefde

Het overkwam mij
in de Psalmendienst,
Gods Geest was zo aanwezig,
het stormde in en rond mijn hart,
ik gaf me er aan over,
de woorden van de predikant,
ze raakten, zweefden,
landden, stegen,
waaiden in het rond,
Psalm 118 leefde!

Kwam het omdat we hoorden
dat Híj dit voor Zijn sterven zong,
was het de bede “Heer!”
was het de ruimte
in Zijn woord,
wat raakte me zozeer?

De hele avond droeg Hij mij,
Zijn liefde was zo puur,
o, Geest van God,
storm in mij door,
onstuimig en ontroerend,
tot ik met U
de woorden zing,
verstillend in Uw koor.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Geschreven n.a.v. de Psalmendienst van zondagavond 10 november 2013 in de Martinikerk Groningen.

Gepubliceerd in "Granaatjes met een gouden slot"

zondag 1 december 2013

Stemmen in de kerstnacht

Hoor eens, stil, daar klinkt het weer;
 “… van de nieuwgeboren Heer…”
Ik spring uit bed en open het gordijn.
Ze zijn juist toe aan het refrein.

Onder de lantarenpaal
zingen jongeren het kerstverhaal,
in het midden van de nacht
door Gods Geest bijeengebracht.

Er zijn ook nog trompetten bij.
Wat klinkt dat feestelijk, wat maakt het blij.
Als ik kijk naar dit ontroerend tafereel
neem ik er innerlijk vol vreugde aan deel.

Mijn gedachten gaan naar de Heilige nacht
waarin onze Vredevorst werd verwacht.
Ik voel de rillingen over mijn rug,
dit brengt mij bij de zangers terug.

Ze lopen door naar het volgende licht,
wrijven de slaap nog eens uit hun gezicht.
Zoekend in boekjes blijven ze staan,
heffen eerbiedig het engelenlied aan.

In mijn nachtkleding, rillend van de kou
bewonder ik in stilte hun jaarlijkse trouw.
Zij zijn weer voor dag en dauw opgestaan,
zingend, getuigend op weg gegaan.

Luisterend naar wegstervende gezangen
overspoelt mij een intens verlangen.
Laat iedereen het mogen horen;
Onze Redder is geboren!

Coby Poelman - Duisterwinkel

Uit: "Granaatjes met een gouden slot", een mooi kerstgeschenk