Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

woensdag 28 maart 2012

Paasgedachte

Met U
uit het donker van de doodsnacht
in eeuwig Licht gegaan
onder de steen
vandaan.

Coby Poelman-Duisterwinkel

(Een Cinquiano is een Spaanse
dichtvorm, bestaande uit
5 regels. Opbouw 2/8/6/4/2
lettergrepen per regel.)

woensdag 21 maart 2012

Levenslicht

Zie hoe de vrouw
in barensnood
haar pijn te boven komt
door ‘t nieuwe leven

hoe de Verlosser
in stervensnood
de pijn ten onder
deed gaan

hoe de schepping
zuchtend hoopt
op het nog onbekende Leven

Kondig met Pasen
verlost
de Nieuwe Adam aan!

Coby Poelman-Duisterwinkel


Geschreven n.a.v. een hele mooie preek over Johannes 16 : 16-22 en Romeinen 8 : 18-25.
De preek is nog te beluisteren via kerkomroep.nl Martinikerk Groningen, ochtenddienst 4 maart 2012 om half 10.

dinsdag 20 maart 2012

Zie Uw geliefden

Heer,
zie Uw kind,
voor ons de Koningin,
zie Uw en haar geliefden
rondom het ziekbed
van Uw dierbare
die ver verwijderd lijkt,
zie hun verdriet,
de stille hoop,
het vrezen.

Omring hen met
de stilte van Uw vrede
schenk hen de innerlijke rust,
die rust dat ieder mensenkind
van U mag zijn
in leven en in sterven
zodat het overal
en altijd zich
bij U bevindt.

Coby Poelman-Duisterwinkel

woensdag 14 maart 2012

Bede om Koninklijke kracht

U gaf ons Heer
door 't zwaarste kruis
een nieuwe geest
van Leven
en opende de weg
naar 't Koningshuis

sterk Heer
uw Koninklijke leden
door deze geest
van Leven.

Coby Poelman-Duisterwinkel

maandag 12 maart 2012

Gezegend


Gezegend
gaan we voort
langs zondagswegen
Gezegend
Uw Woord overwegend
Uw Vrede bekoort
Gezegend
gaan we voort!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Ik heb er een melodie bij gemaakt zodat het ook gezongen kan worden, b.v. als antwoord op de zegen.

Als u het 4 stemmig in Capella wilt ontvangen neem dan even contact op via cobytjeert@live.nl

zaterdag 10 maart 2012

Bede voor het Koningshuis

Wij bidden u
een mantel toe
van Goddelijk erbarmen
die u tot in de zomen
omringt met Levenskracht
en u omhult met
Lichtglans in de nacht.

O Levensvorst,
houd in Uw Majesteit
Uw koningsmantel
om hen heen gevlijd.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 9 maart 2012

Verlost

O Heer, ik ben zo opgelucht
dat U mijn schuld vergaf,
zo kan ik met U verder
en droog mijn tranen af.

Weer onderweg naar Pasen,
ik dwaal nóg wel eens af
maar weet mijn schuld begraven
in Uw verlaten graf.

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 8 maart 2012

De plechtigheid van Pasen

Er vindt een kleine
intocht plaats
vanuit de voorhof
van de kerk,
de deur kiert
langzaam open.
Voorzichtig
schrijdt de kerkenraad,
voorop gaat de diaken,
dragend het licht
van Pasen.
Wanneer de nieuwe
paaskaars op de
stander is geplaatst
klinkt door de
stille ruimte:

De Heer is waarlijk
opgestaan!
Ons halleluja juicht!

Vanuit het koor
zingt nu
de cantorij
het lied van Licht
en Vrede,
beginnen we
verheugd met Hem
het nieuw verlichte leven.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

dinsdag 6 maart 2012

De tuin van Jakob H

Líjkt het nu zo
of is de LENTE echt
iets vager door het fijne wit
in 't gras geschreven?

De overledene sprak dikwijls
over het kortstondige
Ook wist hij
vol van overtuiging
wat er stond

vereeuwigd
in wat Lenteboden schrijven
al is het vaag
Beloften zullen blijven!

Líjkt het nu zo
of is de LENTE echt
iets krachtiger door 't fijne wit
in 't gras geschreven?

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij een fragment uit Psalm 103

In memoriam Jakob H die 81 jaar mocht worden.

vrijdag 2 maart 2012

Verrijzenis

Christus
die de verheerlijking volbracht
met overwinningskracht
ontsteeg het graf
paasnacht

Coby Poelman-Duisterwinkel

Levende hoop

Ik zag een stille lentebode
het kopte door de vorstgrond heen,
lichtgevend in een winterperiode
Ik zag een stille lentebode
het gaf een Hemelboodschap in een code
Nieuw Leven breekt door steen!
Ik zag een stille lentebode
het kopte door de vorstgrond heen.

Coby Poelman-Duisterwinkel