Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

vrijdag 27 mei 2011

De pluisjes in de Pinksterdienst


In haar witte toga
stond ze midden in de kerk
te blazen als de wind
tegen de uitgebloeide
paardebloem

pluisjes cirkelden rondom
beschenen door het licht
van de door glas in lood
komende zon

het is als met de wind
je ziet hem
door de dingen die bewegen
net als de pluisjes
neerdalend op uitgesleten tegels

zo is de Geest,
je ziet hem in de liefde
in al wat goed is,
vruchten geeft

het is Gods adem
die de Geest beweegt.

Coby Poelman-DuisterwinkelDe scrap is n.a.v. het gedicht gemaakt door Jolien .....
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NEKUBXIT.jpg
Zij schreef dit als reactie onder dit gedicht op http://cobypoelman.gedichtensite.nl

donderdag 26 mei 2011

Blijdschap in de hemel

‘k Las over blijdschap in de hemel
wanneer een zondaar zich bekeert,
ik dacht aan hen
die U zo dierbaar zijn
maar zich van U
lijken te hebben afgekeerd
en die ik wel
naar U zou willen drágen
maar als ‘k mijn eigen hart bekijk,
hoor ik beschaamd mij aan U vragen:
Is er bij U al blijdschap over mij?

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Vrij naar Lucas 15 : 10.

dinsdag 24 mei 2011

Digitaal Pinksterfeest

Hij las een gedicht
op internet
over Iemand
die hij niet kende.
De tranen kwamen
druppelsgewijs
door de regels
bij hem binnen,
ze smolten op
zijn brandend hart
waar ze een
uitweg vonden
toen hij door het
wijde web
met de Vader
werd verbonden.

Coby Poelman-Duisterwinkel

maandag 23 mei 2011

Vol van luister

Wat wilt U mij vertellen
met dit veld vol pinksterbloemen
nu ‘k even in de stilte
neergestreken ben
het lichte paars, bijna
te mooi om te benoemen
strijkt teder langs
de houder van mijn pen
hoe kan ik dit beschrijven
wat ik diep van binnen voel

ook zonder iets te zeggen Heer
weet U wat ik bedoel.
Dit pinksterveld vertolkt vandaag
nabijheid van Uw Geest
in Uw serene stilte
ben ik dicht bij U geweest.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 20 mei 2011

Kerkomroep.nl

U vraagt of ik niet eenzaam ben?
Welnee, ik heb een laptop
en sinds een jaar zelfs internet,
nu lees ik veel gedichten,
ook mailen heb ik al geleerd,
dan krijg je steeds berichten.

Eenzaam ben ik al lang niet meer
er is zo veel te schrijven,
ik doe zelfs al aan pastoraat
door ‘t digitaal bereik.
En zondagsmorgens is het mooi
op Kerkomroep nl
vorige week werd nog gepreekt
over 1 Samuël.
De psalmen die ze zongen
kende ik nog van buiten,
schuif ook maar een keer bij me aan,
u kunt toch zo mooi fluiten?

Maar hoor ik in uw vraag misschien
úw eenzaamheid vandaag?
Dan sluit ik nu mijn laptop af,
zet ik voor u ook koffie?
‘k trek vlug een ander jasje aan,
ik woon op acht in ‘t hofje.
Tot straks, ik zie u graag.


(Een telefoongesprek van een bejaarde man)
te beluisteren op  http://www.audiogedichten.nl/audio/religieuze-audio/19-geloof-hoop-liefde/94-kerkomroep-nl

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Geloofsvreugde"

dinsdag 17 mei 2011

Opbouw na Babel

De kinderen van God
zij bouwen elkaar op
door positieve woorden
en gebaren,
zijn er op uit
de vrede te bewaren,
voelen de ander aan,
zijn over heel de wereld
door die houding te verstaan.

Een toren tot de hemel
heeft geen prioriteit
ze streven bovenal
naar de saamhorigheid.

Zo wachten ze op
hun geliefde Vader
die voor het afdalen
geen toren nodig heeft
en weet wat onder
opbouwwerkers leeft,
ze komen Hem steeds nader.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zondag 15 mei 2011

Een nieuw begin

De aarde was leeg
voor de schepping.
De Geest Gods
zweefde
over de wateren.
Mensen waren
er nog niet,
nog geen pinksterbloem.

De aarde voelde leeg
na de Hemelvaart.
De Heilige Geest
waaide
over de aarde,
vulde de mensen
met Pinkstergloed

en zie,
het was zeer goed!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zaterdag 14 mei 2011

Paasgevoel op het Pinksterfeest

Dank U Vader
voor uw Geest
zo dichtbij op
het Pinksterfeest,
ik zag het voor me
al die mensen in
Uw naam bijeen
in vrijmoedigheid
getuigend
‘k zag hen die
Uw Zoon hadden
gekruisigd
ontvankelijk
zich bij hen voegen,
spijt betuigend.

Vervul hen die
nog twijfelen of
die ontkennen
Zijn bestaan

Vol van uw Geest
zing ik vrijmoedig;
de Zoon van God
is opgestaan!


Bij Handelingen 2 : 14 – 40

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 10 mei 2011

Pinkstergebed

Heer,
op deze pinksterdag,
verjaardag van uw kerk
denk ik aan het begin
en vraag me af

wat merkt een mens
door ons van U
leven we uit de doop
genoeg over U sprekend

toen zij, de eerste Christenen
op weerstand stuitten
een spreekverbod zelfs kregen
zochten zij elkaar
riepen hun Schepper aan,
U die regeert
en U gaf kracht,
vrijmoedigheid tot spreken.

Schenk ons uw Geest
om te getuigen
strek ook naar ons uw hand,
vernieuw ons net als hen
vervul ons
ook vandaag.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zondag 8 mei 2011

Hemels lijnenspel

De blauwe hemel
spreidt zich uit
over de mens
die dromerig geniet.
De ligstoel
horizon gericht
ontspringt
het verticale
dat weerklank vindt
in een gedicht
waar mens en Schepper
elkaar kruisen.

Het licht
te fel om in te kijken
straalt warme gloed.
Een straaljager
doorbreekt
het hemels blauw
met witte strepen.

Opeens verschijnt een tweede
die hem kruist.

Heer,
dit is geen toeval meer.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

donderdag 5 mei 2011

Pinkstergloed

Liefdesvuur
doorgloeit mij
zielsverrukking vloeit
ontroering brandt
mijn ogen

U bent
U noemt

Mijn Heer
bloei in mij voort
nu zo intens
Uw Geest
mijn hart beroert!

Coby Poelman-Duisterwinkel

woensdag 4 mei 2011

Putten


De troosteloze aanblik
van de oorlog,
verstilde schuren
in het schemerlicht

een levenloze boom
tekent zich af
als een skelet
tegen de
bloedrode lucht
die lijkt te roken
in een hemels schijnsel

gekrompen is de hooiberg
die schuilgaat in het donker
wachtend op de Morgen,
voor elk geluid beducht

in een zucht
lijkt Putten uitgestorven.


Geschreven bij een schilderij van Wouter Bakkenes.

In een zucht lijkt Putten uitgestorven, denkende aan de nieuwe morgen.
Als alles hier dood lijkt is er uitzicht op nieuw leven, het hemels schijnsel dat daar al een voorbode van is dwars door de bloedrode lucht.

Om de geschiedenis van de gebeurtenissen in Putten gedurende de bezettingsjaren 1940-1945, in het bijzonder de gebeurtenissen op 1 en 2 oktober 1944 levend te houden voor het nageslacht. Zie voor meer informatie de website van de stichting oktober 44 http://www.oktober44.nl/html/doelstelling.html

Dwalingen


Wat begrijpt de mens
ten diepste van de puurheid
van de ander
wanneer het om
oprechte liefde gaat
waarbij met diep respect
de reinheid wordt bewaakt,

wie kent de wreedheid
van de pijn waarmee
de scherpe tong
meedogenloos verwondt,
het scheuren van het heilige
dat zo eerbiedig werd gemeden?

Waarom zo velen onbeschaamd
over één kam te scheren,
integerheid ten spijt?

O Heer, alleen U kent de
oorlogssporen,
U, die vernederden verhoogt,
alleen U doet de echte Vrede gloren.


Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven bij het gelijknamige boek van Alex Verburg.

maandag 2 mei 2011

Lichaamstaal

In één Geest
gedoopt
werden we
één lichaam.
Doen we iemand pijn,
het raakt
ons hele lichaam.
Uiten we respect,
het hele lichaam straalt!

Door te leven
in Gods Geest
viert ons lichaam
Pinksterfeest.

(Vrij naar 1 Kor. 12)

Coby Poelman-Duisterwinkel.