Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

dinsdag 28 maart 2017

Onder Uw vleugels schuil ik

Als alles lijkt verwoest
door een verterend vuur,
de aarde nasmeult
in de avondgloed,
buigt zich de boer
over een zwartverkoolde hen.

Wanneer hij, vleugellam
haar in zijn hand wil sluiten
begroet hem het
verholen dons
in zachte piepgeluiden,

levende getuigen.

Als alles lijkt verwoest
buigt zich een losser
over wie zijn vleugel zoekt


Coby Poelman-Duisterwinkel

Gepubliceerd in de bundel "Geloofsvreugde" (2013)

donderdag 23 maart 2017

NaämanIn zijn strijdkoets rijdt hij voor,
maar niet Elisa komt,
een dienaar zegt hem wat te doen
waarop Naäman bromt,
hij had een handgebaar verwacht
over zijn zieke huid
in de naam van Israëls God,
maar dat gebaar bleef uit.

Was het water in Israël
zo anders dan bij hem?
Naäman is teleurgesteld,
hij keert zich weg van hen,
de dienaren praten hem om,
‘t is toch zo moeilijk niet,
die dompeling in de Jordaan,
dat wat hij u gebiedt?

Naäman deed wat men hem vroeg,
ging zeven keren onder,
zijn huid die zo geleden had
werd duik na duik gezonder.
De Godsman gaf de juiste raad,
wat was Naäman blij,
zijn hart sprak in zijn dankbaarheid:
Uw God is die van mij!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven n.a.v.  2 koningen 5 : 8 – 15

dinsdag 21 maart 2017

Droom van Down

Hij klom de kansel op om God te zien,
ik zag hem door gekleurde vensters turen,
hij wees naar buiten, leek ons aan te vuren,
Gods schitterende zon scheen bovendien.

In zijn gezicht verscheen een hemelglans,
zijn stem vertolkte wat hij binnen voelde,
we wisten zondermeer wat hij bedoelde,
zichtbaar genoot hij van zo'n buitenkans.

Nog vaak hoorden we predikanten preken
over de wederkomst van onze Heer,
hoe op een wolk Hij eens zou oversteken,

dan dacht ik steevast aan die ene keer.
Nooit is het uit mijn denkbeeld meer geweken,
vol van de Geest gaf hij Hem alle eer.

Coby Poelman - Duisterwinkel
 
Kunstwerk van Han Reeder
Uit: "Beleef de dag" (2015)

donderdag 16 maart 2017

Opstandingslicht

Zoals de zon
de nacht doorbreekt,
stil in de vroegte,
doorbrak de Heer
het duister van het graf,
rolde de windsels op,
verliet in levenslicht
de dodenakker,
gaf wie Hem zocht
een nieuw verrast gezicht,
schudde de wereld wakker,
bevrijdt de mens nog steeds
van tegenwicht.

Wees blij, Hij is uw Zon,
uw nieuw gegeven Leven,
adem de lente in
van Zijn opstandingslicht!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Gepubliceerd in ""Granaatjes met een gouden slot" (2015)

zaterdag 11 maart 2017

Wanneer het Pasen wordt

Het was nog vroeg
we droegen kruidenolie
om Zijn dode lichaam
voor eeuwig te bewaren
maar vonden een verlaten graf

We zagen blinkend licht
en hoorden iemand vragen
waarom wij bij de doden zochten
Wie in leven was

Ontredderd keken wij,
hoorden een Engel spreken
Hij bracht ons Jezus' woorden
in herinnering
nu drong zijn opstanding en leven
pas tot ons door
hoewel wij Hem nog niet
hadden gezien

Het is al laat
ruik je de geuren
van Zijn kruidenolie?
Weet je dat Hij ons lichaam
tot de opstanding bewaart?

Geloof ons als we je
vertellen in extase;
Komt Jezus' woord je in herinnering,
dan wordt het Pasen!

Geschreven n.a.v. een preek over Lukas 24 : 1 - 13


Gepubliceerd in de bundel "Het pinkstert!"

vrijdag 3 maart 2017