Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

dinsdag 26 juli 2011

De profetes Hanna

Een kunstwerk
toonde hem
een lege kerk
met rijen stoelen
temidden van pilaren.
Op één der stoelen
zat een vrouw,
gebogen, in gebed.

Zo stelde hij zich
Hanna voor, de profetes
die onophoudelijk
bleef vasten in de tempel
en die er was
toen Jezus op de arm
van Simeon werd gelegd,
die hulde bracht aan God,
sprak over ‘t Kind
van de bevrijding,

Hanna, genade
brachten zij,
vrede en goede tijding.


Bij Lucas 2 :36-38.

Coby Poelman-Duisterwinkel

zondag 24 juli 2011

Kaarsengedichtje voor advent

Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.
Eén lichtje laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.

Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont.

Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dát geen mooi bericht?

Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.

Coby Poelman-Duisterwinkel.


Voor de kinderen van de kindernevendienst om iedere adventszondag 1 gedichtje voor te lezen bij het aansteken van de adventskaarsen.

dinsdag 19 juli 2011

Belijdenis

God heeft de mens
een Hulp gegeven
zodat hij niet
alleen hoeft leven.
Toen Hij die
gezonden had
zag Hij
dat het goed was.

Verheugd wil ik
aan Hem belijden:
Ja, ik laat mij
door U leiden.
Dat Uw vreugd
in mij mag stralen,
door mij heen
Uw Geest vertalen.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Verstillend Licht"

vrijdag 15 juli 2011

Is het al licht?

Het licht dat schittert in de ogen
van ieder die van liefde brandt
als over Christus wordt gesproken,

het licht dat schijnt in alle blijden
die verlangend naar Zijn komst
hun vreugdevuur verspreiden,

het licht gericht op ‘t Koningskind
dat het kwade overwon
en de duisternis verblindt,

dit licht zal op het kerstfeest branden
en stralen als een warmend vuur
in die aan Hem hun hart verpanden.

Leeft iemand nog in duisternis?
Geef dan als die herders door
wat jou aan glans gegeven is.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit: "Het pinkstert!"

donderdag 14 juli 2011

Een heerlijke morgen


Het groen en blauw zingt
door mijn venster
van opstanding en leven,
adem wasemt over het veld,
de merel dribbelt etend.

De waterlelie rust nog dicht
achter de uitgelopen beuk.
Straks zal de bloem
zich glorieus ontvouwen.

Ik zal me kleden om
dit wonder van dichtbij
te aanschouwen.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Vrij naar Mattheüs 6 : 25 - 34


Eén van de gedichten die is gepubliceerd in het bijbels dagboek "Kruimkens van 's Heeren tafel 2013".
(In deze uitgave is ook mijn kerstverhaal gepubliceerd. Een verhaal dat zich afspeelt op het Groninger platteland in en rond het kerkje dat boer Harkema gebouwd heeft op zijn erf in het buitengebied van Aduard.)

woensdag 13 juli 2011

Levende brieven


Ze schreven elkaar
in psalmen en gebeden

innerlijk bracht het hun
hemelse Vrede

Coby Poelman-Duisterwinkel

Vrij naar Efeziërs 5 : 19.

dinsdag 12 juli 2011

Mooie preek

Als hoorder
was hij er door
gegrepen
en met hem velen
zo verwoordde hij.
Toen iemand vroeg
of er nog mee
gebouwd was
trok hij zijn
schouders op
die hij er onder zette
toen niemand
er meer op lette.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 8 juli 2011

Nachtelijk Licht

Juist in de nacht
weerkaatst Uw Licht
zo helder
wanneer het stil is
om me heen
dan ben ik met Uw
Hemellichaam één,
klinkt Uw “Ik ben”
het meest welluidend.

Samen met U
bekijk ik dan mijn leven
waar bloeide
U het meest in mij,
bij elke vreugde
knipoogde U even,
in groot verdriet
voel ik U heel dichtbij.

U wiegt mij
als ik niet kan slapen,
kalmerend
is uw innerlijke stem,
voortdurend vult U
mijn gedachten,
juist in de nacht voel ik
hoe 'k van U ben.

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 5 juli 2011

Meelevend

Ik heb ze niet gebeld
maar door het lichten
van hun ogen
voel ik me welkom,
ze zijn opgetogen.

Ze vragen honderduit
over geloofsgedichten
vol vreugde wachten twee
gerimpelde gezichten.
Hier hebben ze naar uitgekeken
zegt hun houding,
het gretig willen weten.

Heerlijk hoe alles hen
intens interesseert,
en, is steevast de vraag
Je laat ons toch wel weten
als er iemand zich bekeert?

Coby Poelman-DuisterwinkelToen ik dit gedicht op de opgeheven site van de NCRV "Dichttalent" plaatste reageerde iemand met: "Vertel ze mijn verhaal maar."
Deze persoon heeft ooit een Bijbel gekocht n.a.v. het gedicht "Avondmaalsgedachte" dat ik ook op die site van de NCRV had geplaatst. Ze heeft voor haar kleinkind later nog een kinderbijbel gekocht. Het waren reacties die me met onnoemelijke vreugde vervulden.

zondag 3 juli 2011

Opwekking bij Naïn

Uit Naïn loopt een stoet
van zeer bedroefde mensen
een weduwe verloor haar enig kind.

Van de overkant komt nog een stoet
de Levensvorst voorop
die blijdschap ondervindt.

Zij komen elkaar tegen
rouw slaat op de levensstoet
hoe reageert de Meester?

Hij laat zich raken, Hij lijdt mee,
de Levensvorst in tranen
komt in beweging, raakt de baar

Hij overhandigt haar de opgestane!


Door Naïn loopt een grote stoet
van opgewekte mensen
het leven tegemoet!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Lucas 7 : 11 – 17.