Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

maandag 27 juni 2011

Een stil bericht

Dag lieve . . .
zo onverwacht geroepen,
nu is het stil,
Vrede op je gelaat.
We begeleiden je
eendrachtig
tot aan je laatste
rustplaats.

Levend in de tijd
voor Pasen
lopen we naar
de stille hof.
Door Zijn beloften
richten wij ons op.

Dag lieve . . .
voor jou
is het begonnen
gezien de uitdrukking
op je gezicht,
een stil bericht
van God.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

vrijdag 24 juni 2011

Dan smeek ik u...

Daar zit de rijke,
hij lijdt pijn;
bewogen om zijn broers
wenst hij hen niet
een zelfde vlammendood.
….stuur Lazarus…

Als wij, de broers
ons niet aan
Mozes of profeten storen
wat zou ons dan
een opgestane dode doen
met wie we nooit
hebben gegeten
terwijl we weten
dat zelfs de leerlingen
van Jezus niet
geloven konden
dat Hij de dood
ontstegen was?

Pas toen het Woord
door Hem werd
uitgesproken,
het brood gebroken…

Rondom ons is
het Woord van God,
vlak voor ons
de Weg ten Leven,
wordt de bewogen rijke
ons tot zegen?

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Bij Lucas 16 : 19 - 31.

vrijdag 17 juni 2011

Afgebroken tenten

Nooit denk ik zonder zuchten
aan die langste dag
hoe in de kleine, zo benauwde kamer
wij afscheid van mijn moeder namen
de aardse tent al afgebroken was

nu zoveel jaren later
mijn schoonmoeder zucht,
benauwd in de te grote kamer,
de langste dag weer nadert
richt ik mijn ogen naar de lucht

zie voor me wat er overblijft,
de dorre plekken in het groene gras
onder de afgebroken tenten
die in drie dagen zich naar boven wenden,
de tijd dat Jezus in de groeve lag

Voorbode
van de Grote Zomer.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10.

maandag 13 juni 2011

Is er ook een dominee in de zaal?

Ze had er zo’n behoefte aan
een dominee te spreken,
hulpzoekend keek ze om zich heen,
onrustig wachtend op een teken,
herinnerde zich toen een stem:
uw Hulp is in de Naam van Hem
die u geschapen heeft.
Trouw tot in eeuwigheid
verlaat Hij nooit wat Hij begon…
en zij, gelovend, was gerust
omdat dit al haar twijfel overwon.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zondag 12 juni 2011

Sprankelende vernieuwing

Er kan geen jonge wijn
in oude huiden
die zullen scheuren door
het bruisend, gistend vocht.
Hij maakt het stugge sluitkoord
voor vernieuwing los.

Ontsluit voor Hem
wat in het oude schuilging
en laat je vullen
door Zijn sprankelende
geestverruiming.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Lucas 5 : 38

Consultatiebureau "De kerk"

De dominee liet
een groeiboekje zien
aan de kinderen
in de kerk.
Een van hen,
een jaar of tien,
voor zijn leeftijd
een beetje klein,
keek mee
naar de stijgende lijn.

Ze stonden zij aan zij
te luisteren naar
wat de dominee zei
over groeien in geloof.
Daar geeft het
consultatiebureau
geen boekjes voor cadeau.

Soms is dat groeien
niet bij te benen
en toch kun je er bij,
wiebelend op hun tenen,
de armen omhoog
in een stijgende boog
zongen ze over die
groei in geloof
en iedereen keek blij.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven n.a.v. een doopdienst.
De kinderen in de kerk zongen het lied:
Lees je Bijbel, bid elke dat je groeien mag.

vrijdag 10 juni 2011

De doopdienst met het oormerk

De doop
zei de dominee
kun je vergelijken
met een herder die
zijn kudde uit wil breiden.
Het nieuwe schaapje
krijgt een merkje in het oor.
De herder zegt:
nu hoor je bij mij,
mijn eigendom ben jij
en niemand mag je
uit mijn kudde halen
omdat ik voor je zorg
en je bescherm,
gehoorzaam mij.

Als de schaapjes
bij hun kudde blijven
is de herder heel dichtbij.

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 9 juni 2011

De betekenis van de olie

Ik hoorde vandaag iets nieuws
in het verhaal van de Bruidegom
en de wachtende meisjes
die sliepen bij Zijn komst.

De olie in de lampen
is liefde voor Hem
die op Zijn komst liet wachten,
ze schrokken door een stem.

Hun olie was al op,
ze moesten nieuwe kopen,
ze konden toch niet zonder licht
in ‘t donker verder lopen.

Waar kun je die olie krijgen,
hadden ze maar gekocht,
ze hadden tijd genoeg gehad
maar niet serieus gezocht.

De anderen hadden gerekend
op wachten in de nacht,
zij wisten wat het betekent,
hun liefde was de kracht.

Zo konden ze verblijd
de Bruidegom begroeten,
mochten van schuld bevrijd
vol liefde Hem ontmoeten.

Je kunt nog olie halen,
Hij schenkt in overvloed.
Ga met voldoende voorraad
verheugd Hem tegemoet.


Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven n.a.v. een preek over Mattheüs 25 : 1 – 13.

De Bruidegom komt!

Verheug jij je ook zo
op je Geliefde,
heb je de feestjurk
al uitgezocht?
Wil jij ook zo graag
over Hem horen,
bloosde ook jij
toen Hij je zocht?
Wil je ook alles
met Hem beleven,
zing je ontroerd
dat liefdeslied?

Wacht dan niet langer
en ga Hem vertellen
hoe verlangend ook jij
naar Zijn komst uitziet.

Coby Poelman-Duisterwinkel

woensdag 8 juni 2011

Heb geloof in God

Bid ik het Onze Vader
zoals Christus leerde
met in gedachten
wat Hij zei in Marcus elf,
‘t geloven wordt versterkt
door groot vertrouwen,
de kracht hiervoor
gaat uit van Christus zelf!

Bij Marcus 11 : 22 – 26

zondag 5 juni 2011

Toewijding

Hoe dikwijls heb ik het gezongen:
Neem mijn leven, laat het Heer
toegewijd zijn aan Uw eer
en gedacht hoe doe ik dat

maar ik hoefde niets te doen
U gaf het mij
als antwoord op mijn zingen
zoals U elke dag mijn leven leidt
en mij bent toegewijd.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 3 juni 2011

Het Licht in de onweersnacht

Heb je vannacht
die klap gehoord,
gevolgd door
bliksemschichten,
ik dacht:
Misschien komt Híj
nu terug
toen ’t weer
begon te lichten.

Ik voelde hoe
mijn hart begon
te juichen
diep in mij
en tegelijk
besefte ik:
mijn bángheid
is voorbij.

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 2 juni 2011

Liefhebben

Toen ik getuige was
van een begroeting
waarin Zijn liefde
alle talen sprak

wist ik opeens
wat Hij bedoelde met
liefhebben
met al je kracht.

Coby Poelman-Duisterwinkel

woensdag 1 juni 2011

Wie is mijn naaste?

Die Samaritaan,
een vijand in hun ogen,
die met ontferming
was bewogen
zie ik opeens
met andere ogen

want ik hoorde zondag
dat het Jezus was
die de gewonde zag,
hem neerknielend verzorgde
langs de wegkant
in het gras.

Weet je wie
je naaste is,
de naaste dat ben jíj
als jij bewogen
met ontferming
handelt zoals Hij.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Lucas 10 : 25 – 37

Gepubliceerd in "Geloofsvreugde" (2013)