Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

zondag 27 april 2014

Ware liefde

Ik heb je lief,
je bent zo geduldig, zo goed,
niet jaloers, niet ijdel,
zelfgenoegzaam of grof,
niet zelfzuchtig,
je wordt niet boos
en rekent het kwade niet toe,
je vindt vreugde in de waarheid
en verdraagt alles.
Je gelooft, hoopt
en volhardt,
o liefste,
kom in mijn hart!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Een variatie op 1 Korintiërs 13


Uit:"Granaatjes met een gouden slot"

donderdag 17 april 2014

Onschuldig


"Mijn Koninkrijk
is niet van
deze wereld"
zei Jezus
op de vraag
wat Hij gedaan had.

Hij kwam om
te getuigen
van de waarheid.

De wereld vroeg
wat waarheid was
maar zonder
antwoord af te wachten
ging men over
op verachten
terwijl Zijn Koninkrijk
nog steeds is
te verwachten.
 
Bij Johannes 18 : 36 – 19 : 4

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit: "Granaatjes met een gouden slot"

woensdag 16 april 2014

Nu al


Je optrekken
aan Gods beloften
van eeuwig leven
na de dood.

Na de dood?
Voor eeuwig mag je leven
met Gods beloften
hier en nu,

alle dagen
trekt Hij met ons op.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 4 april 2014

De haan in het hart


Nee Petrus, ook jij redt het niet,
al doe je zo je best,
ook jij bent niet voornamer
of beter dan de rest.

Wie zonder zonde is
heeft ook geen Redder nodig,
daarom was Jezus’ reddingstocht
voor niemand overbodig.

Al zal er altijd iemand zijn
die zegt ik ken Hem niet,
de Heer die ons doet leven
is ‘t die ook hem doorziet.

Al horen we geen teken,
al kijkt Hij niemand aan,
als ‘k ooit als Petrus Hem ontken
kraait in mijn hart een haan.

Coby Poelman-Duisterwinkel

 
Geschreven voor het thema "Verloochening" van www.gedichtensite.nl
Aan dit gedicht werd op 31 maart 2014 een eervolle vermelding toegekend.

dinsdag 1 april 2014

Emmaüsgangers van nu

Juist
als je verdrietig
bespreekt
Hij is voorbij

haalt Hij je in
en komt langszij.

Coby Poelman-Duisterwinkel