Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

vrijdag 28 december 2018

Het geheim van oud en nieuw

Wat het rolletje verhult
op nieuwjaarsdag
onthult het knijpertje
ten overstaan van oliebollen,

een laag van sneeuwwit poeder
bedekt wat is geweest,

vannacht begint
het Nieuwe Levensfeest!

Coby Poelman - Duisterwinkel

zondag 23 december 2018

De weg van wierook, mirre en goud

Zoekend
naar de Koning,
volgend
Zijn spoor van licht
opent zich
een toegang
tot Zijn aangezicht.

Coby Poelman - Duisterwinkel

zaterdag 22 december 2018

Gedicht "Begenadigd" op EO magazine

 Zie je Ruth lopen
met op haar rug
een zak vol gelezen aren,
zie je haar ogen
waarin de glans
van wat ze heeft ervaren?

Zie je Maria
die na het bezoek
van de engel begint te zingen,
zie je haar bewogen
hart, overmand door
zegeningen?

Twee begenadigde vrouwen,
vol geloofsvertrouwen
in Ruth een ontluikende liefde
voor haar gevonden losser,
in Maria het groeiende kind,
de komende Verlosser.

Zie ik mezelf
in het licht van de nacht
waarin ik vergeving vroeg?
Mijn Verlosser ziet mij,
Hij heeft het volbracht.
Zijn genade is mij genoeg.

In mijn ogen verschijnt
de glans van Ruth,
met Maria begin ik te zingen,
doordat mijn Verlosser leeft
voel ik mijn hart opspringen.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Dit gedicht is te beluisteren op
 Gepubliceerd in de bundel : "Het pinkstert"

Foto's boven zijn genomen van het EO donateursblad.
Omdat zij als thema Ruth hadden gekozen hebben ze gevraagd of mijn gedicht voor hun magazine gebruikt mocht worden.

De onderste foto is een foto van Anton Verweij, bewerkt door de beheerder van de Facebookpagina christelijke plaatjes.

dinsdag 18 december 2018

Gebed voor de nacht


Trouwe Vader,
dank U voor het leven
dat U ons vandaag weer gaf,
voor de gezondheid elke dag,
dank voor Uw trouw, Uw liefde, Uw nabijheid.
Dank voor de troost dat wij van U zijn,
niet alleen nu maar voor altijd.

Vergeef ons wat niet goed was in Uw ogen,
alles waarin wij tekortschoten.
Dank voor ons voor- en nageslacht,
behoed ons, houd ons vast.

Dank voor ons huwelijk,
liefde en trouw die zijn gebleven,
dat het voor altijd blijven mag.

Wees onze dierbaren nabij,
familie, vrienden, de gemeenteleden
en alle zieken onder ons,
wees ook met hen die wij niet kennen
maar die U dierbaar zijn.
Wees met Uw woordverkondigers,
geef ons vrijmoedigheid.

Bescherm ons als wij slapen,
dat wij gezond en uitgerust
met U mogen ontwaken.

Coby Poelman - Duisterwinkel

zondag 16 december 2018

ReizigerHeer, ik kom bij U,
mijn goud heb ik al afgedaan,
wierook, dank, U toegebracht,
mirre, berouw, U voorgelegd.
Zo kom ik U aanbidden
wanneer ik mij
te slapen leg.

Uw ster heb ik gevolgd,
Uw kribbe is mijn deken.
U, pasgeboren Kind
kunt nog niet met mij spreken
maar nergens heb ik
zo’n goed luisteroor
en U van zo nabij gehoord.

Heer, laat mij U aanbidden
met mijn handen op Uw kribbe
en licht mij door de wereld voort.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Gepubliceerd in de bundel "Het pinkstert!" (2012)

en in het kerststallenboek "Ik ben de stal" dat op 6 november 2017 is verschenen. De foto hierboven is één van de bladzijden uit dit boek.

donderdag 13 december 2018

Lofzang van Elisabeth

Loof de Heer, zo wil ik zingen
Om de vreugde die Hij gaf,
Fluisterende zegeningen
Zweven door herinneringen
Aan het kindje in mijn schoot,
Niets dat weerstand aan hem bood,
Golvend sprong het op de dag

Van Maria’s arriveren,
Al van ver trok hem de Here.
Niemand wist hoe hij getuigde,

Er was in Maria’s schoot
Leven dat nu echt ontsproot.
In dit teken was een band,
Stil deed hier Gods Geest gebaren
Aan de moeder van de Heer,
Blijdschap mag je nu ervaren,
Echt, wat Hij belooft komt uit,
Trouw zal Hij zijn Woord bewaren.
Hef dan aan dit lof-geluid.

Bij Lucas 1 : 39 – 45

Geschreven n.a.v. een verrassende preek van zondag 13 december 2015 in Dorkwerd voor het thema Naamdicht van www.gedichtensite.nl

dinsdag 11 december 2018

Kerstgebed van vandaag

Vandaag beleven wij
het feest van Uw geboorte,
we kwamen met Maria
en Jozef in de stal,
we voelden hun emotie,
hoorden de droom van Jozef
beleefden hun vertrouwen
in wat U brengen zou.

We mochten met de herders
Uw engelen horen zingen,
de vrede straalde
door de stille nacht.
U hebt ons door Uw woord
met herders en met wijzen
tot heel dicht bij
het heilig Kind gebracht.

Geef dat het welbehagen
dat U de wereld wenst
door ‘t heden wordt gedragen
van mens tot mens,
dat Uw komst op de aarde
vandaag weer spreken gaat,
al was het pas geleden
voor ‘t eerst geopenbaard.

Dat wij de blijdschap voelen
die door de herders ging,
hen aanspoorde tot prijzen,
geef ons bemoediging
om steeds weer te getuigen
van wat ons is verteld
bij monde van de herders
en engelen in het veld.

Dank dat U bent gekomen
en alles hebt volbracht,
dat U ons blijft omringen
in elke stille nacht.
Uw vrede is volkomen
als het U vrede geeft,
dat het zover mag komen
dat ieder met U leeft!

Coby Poelman - Duisterwinkel

donderdag 6 december 2018

Gebed voor de kerstviering


U loven wij om wie U bent,
U hebt ons in de nacht
ten diepste Heer tot ons gewend
een hemelhoog geschenk gebracht,
U kwam niet in een praalpaleis
waar niemand durfde binnengaan
maar koos voor eenvoud, lamsgewijs,
zo konden herders U verstaan
en verre wijzen lichtte U bij
met sterrenstralen in het duister,
zo meldde U kom maar bij Mij,
voeg je en warm je, proef mijn luister.

Niemand hoeft de Koning vrezen,
Vrede wilt U, brengt U ons,
Heer U kwam met heel Uw wezen
laat ons loven, nu terstond,
zoals herders die U prezen
op de terugweg naar het veld,
vol van vreugde, vol van Jezus
alles hebben doorverteld.
Heer wees hier ook in ons midden,
straal met Uw geboortelicht
als destijds op Uw geliefden
bidden wij, naar U gericht.

Coby Poelman - Duisterwinkel

dinsdag 4 december 2018

Bouwen in duplo


Luisterend naar gezangen
hoor je opeens Zijn Koninkrijk,
hoe zou je kunnen bouwen
op aarde, in je wijk?

zie je in duplo blokken,
momenten met de Heer,
elk blokje in Zijn aandacht,
bouw je dan aan Zijn keer?

Blokken van Zijn woorden
vast in elkaar gezet,
in psalmen of in dienstbaarheid
of in een stil gebed.

Kom je zo bij de ander,
weeft Hij zich door hun leven,
de vreugde van Zijn Koninkrijk
kan Hij alleen ons geven.

Gevormd in duplo, blokken
van alle bouwers samen,
misschien verschillen zij in kleur
maar ze verstaan Zijn Amen.

Coby Poelman - Duisterwinkel

donderdag 29 november 2018

De stille kracht in een moeder

Moeder leerde het ons al:
nooit boos gaan slapen
en goed afscheid nemen,
een dag kan zo opeens
je laatste zijn.

Mattheüs sprak er
in de Bijbel over,
heb je iets met je broeder,
maak het dan spoedig goed.

Zo nu en dan
denk ik daar aan
als in of om mij heen
onenigheid ontstaat.

Mag ik hetgeen 
wij van mijn moeder leerden
en wat mij in het leven
zoveel vrede bracht
hier delen, Hem ter ere,
mijn moeder dankend
voor wat zij ons gaf?

Coby Poelman - Duisterwinkel

Bij Mattheüs 5 : 23 en 24

donderdag 22 november 2018

Gegeven gaven


Heer dank U voor de gaven
die U aan mensen geeft,
help ons om te ontdekken
wat in de ander leeft,

dat aan het licht mag komen
wat U voor ons ontvouwt,
geef dat we in elkander zien
wat U ons toevertrouwt.

Geef ons vrijmoedigheid
Uw gaven te gebruiken,
dat wij elkaar bemoedigen
Uw deel te doen ontluiken.

Coby Poelman - Duisterwinkel