Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

vrijdag 28 februari 2014

Wat ben ik zonder Helper?

Had ik me kunnen redden
toen ik geboren werd
als er geen ouder was
die mij te eten gaf,

had ik me kunnen redden
toen ik door pijn belet
alleen nog maar kon liggen
in mijn bed,

had ik me kunnen redden
als ik geen Helper had
die door Zijn grote liefde
aan ieder leven gaf?

U zorgt voor alle zorgers,
U spreidt Uw mantel uit,
als hoogste Toegewijde
herkent U ieders lijden.

Wat zijn wij zonder helpers,
wat zijn wij zonder U.


Coby Poelman-Duisterwinkel


Geschreven voor het thema "Mantelzorg" van gedichtensite.nl
Aan dit gedicht is op 28 februari 2014 een eervolle vermelding toegekend.

donderdag 20 februari 2014

Genezen


Ik voel Jezus in mijn buurt,
Hij neemt me bij de hand
en leidt me bij de mensen weg,
zij schuifelen naar de kant.

Geluiden worden zachter,
het wordt zelfs helemaal stil.
Ik ben alleen met Jezus
die míj genezen wil.

Dan spuwt Hij in mijn ogen,
legt Zijn handen op mijn gezicht.
Als Hij vraagt of ik iets zíen kan
zoek ik knipperend naar het licht

en zeg: "Ik zie de mensen,
als bomen wandelen zij."
Ik voel opnieuw Zijn handen
en dán word ik zo blij.

Ik zíe, ik zie Zijn handen,
Zijn vingers één voor één,
Hij zegt dat ik naar huis mag gaan,
dat kan ik nu alléén!

Ik mag van Hem niets zeggen,
niet terug het dorp ingaan,
maar jíj, jij mag vertellen
wat Hij voor mij heeft gedaan!
 
Coby Poelman-Duisterwinkel


Bij Marcus 8 : 23 – 26


Uit: "Granaatjes met een gouden slot."

dinsdag 18 februari 2014

Moeders overtuiging

Ik wil niet
naar de kerk,
ik wil graag
buiten spelen.

Maar weet je Coby,
dan heeft de Heer verdriet,
Hij ziet je lege plekje,
Zijn Coby is er niet.
 
Natuurlijk
ging ik mee,
de Heer verdriet?
O nee!

Moeder bedankt
voor deze overtuiging,
uw liefde voor Hem
klonk er zo in door,
als kind heb ik
het aangevoeld,
als moeder heb ‘k
het doorgegeven,
wat was het heilzaam,
goed bedoeld,

Heer dank U
voor mijn moeders leven.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 14 februari 2014

Avondmaal


Het brood is gebroken,
de woorden gesproken:

"Neemt, eet en gedenkt"

Zijn lichaam is gebroken,
Zijn Woord heeft gesproken:

"Vader, vergeef het hun
want zij weten niet wat zij doen."

De wijn is vergoten,
de beker gaat rond.

"Drinkt allen daaruit."

Zijn bloed is vergoten,
Zijn lichaam gewond.

Leeft allen hieruit!

Volkomen verzoening,
"neemt, eet en gedenkt."

Hij gaf en vergeeft
opdat jíj leeft! 


Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit: "Granaatjes met een gouden slot" 

donderdag 13 februari 2014

De wolk schijnt


De heerlijkheid des Heren
verscheen in een wolk,

de Heer sprak,
Mozes was Zijn tolk.

Nog altijd spreekt de Heer
tot Zijn volk.

Hoe doorschijnend is opeens
die ene wolk.
 
Bij Exodus 16 : 10 b en 11

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit: "Granaatjes met een gouden slot"

vrijdag 7 februari 2014

Mantelzorg in toga


Zie hem daar staan,
Johannes de doper.
Hij vraagt de mensen
wat heb jij gedaan,
bekeer je,
maak de weg vrij
want Hij
die na mij komt,
Hij komt er aan.

Ik doop jullie met water,
Hij doopt ons met de Geest,
o kijk, daar is Hij al,
Hij wil zich laten dopen,
hoor ik het goed, door mij?

Hoorde je wat Zijn vader zei
toen Hij weer boven kwam,
dit is Mijn geliefde Zoon
in Hem heb ik
Mijn welbehagen.

Vanaf de kansel
vraag ik als Johannes:
bekeer je,
maak de weg vrij
want Hij
die na mij komt,
Hij komt er aan.

Ik doop nu nog met water,
maar Hij die na mij komt
gaat naast je staan,
Hij vraagt niet
wat heb jij gedaan,
maar Hij zegt
dit doe ik voor jou,
dan gaat Hij met je onder
en als Hij met je boven komt
luister dan wat Hij zegt.

Jij bent Mijn geliefde kind,
in wie ik welbehagen vind.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven voor het thema "Mantelzorg" van gedichtensite.nl
n.a.v. een preek over Mattheüs 3.