Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

zaterdag 29 september 2018

Geloven

Je verheugen
in verbondenheid
met de Vader en de Zoon,
elkaar aanschouwen
met volkomen vreugde
bij het beleven
van dit wonder
waarvan je
deelgenoot mag zijn
door wat de Geest
in jou vervult,
de liefde van God!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij 1 Johannes 1 : 1 - 4

Uit: "Verstillend Licht" (2012)

donderdag 27 september 2018

Zie Uw kind

Heer,
zie Uw kind,
zie Uw geliefden
rondom het ziekbed
van Uw dierbare
die ver verwijderd lijkt,
zie hun verdriet,
de hoop op U.

Omring hen met
de stilte van Uw vrede,
schenk hen de innerlijke rust,
die rust
dat ieder mensenkind
van U mag zijn,
in leven en in sterven,
zodat het overal
en altijd zich
bij U bevindt.

Coby Poelman - Duisterwinkel

dinsdag 25 september 2018

Moedgevend

Ik zag de mens
die sidderend van angst
in eigen huis
niet veilig was,
de kwetsbaarheid,
de overmacht,

een dorp
bezaaid met
wat voor handen was,
gebroken mensen
en verpletterd glas,
oplaaiend vuur
dat overging in as.

Uw wonder Heer
dat het slechts bij
gewonden bleef.

Het werd weer licht,
de morgen kreeg
door jeugd vol vredeliefde
een bloeiend nieuw gezicht.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Geschreven n.a.v. de zwarte septembernacht in Haren.
Op de nieuwe morgen boden vredelievende jongeren hulp bij het schoonmaken en brachten viooltjes mee voor de vernielde tuinen. De viooltjes werden door sponsoren beschikbaar gesteld.

zondag 23 september 2018

Herfstmuziek

Schrompelend geel
en stervend bruin
zingt ritselend in de wind
stijgend, dalend,
krijgertje spelend
achterstevoren
van klinkers naar zand,

opnieuw blaast een windvlaag
in fluittoon door steegjes
het dorre bruin
krijgt een nieuwe kans,
rollebolt, knispert
speelt haasje-over
met diep donkerpaars
in vliegende vaart,
duikelend, springend,
wervelend, hopend

uitbundig klinkt in
muziek van de herfst:
“de Schepper wint het
van stervensernst!”

Coby Poelman - Duisterwinkel

dinsdag 18 september 2018

Van gedicht voor een leerling tot kunstwerk


Begin september kreeg ik een uitnodiging van de Erasmus universiteit Rotterdam.
Een deel van mijn gedicht “Diploma – uitreiking” is in een kunstwerk verwerkt en in neon letters aangebracht op de wand van de eerste verdieping in Sanders Law Library.
De kunstenaar Toni Burgering die ooit de bekende dichtregel van Lucebert in neon heeft vervaardigd is ook degene die mijn gedicht voor een kunstwerk heeft uitgezocht. Hij verwerkte dit deel van mijn gedicht ook in een miniatuur afstudeerbeeld dat uitgereikt wordt aan studenten die de bul ontvangen. Daar zijn 700 van gemaakt.
Ik wist in 2016 al dat dit ophanden was maar donderdag 13 september was het dan eindelijk zover dat we het konden bekijken.
Ongeveer 60 mensen woonden de feestelijke opening van dit gebouw bij. De decaan had een treffende toespraak, de architect en een aantal mensen die zeer nauw betrokken waren bij de totstandkoming van dit gebouw werden in de schijnwerper gezet en daarna mocht ik een toelichting geven over hoe mijn gedicht dat hier in neon is vervaardigd tot stand is gekomen en het voordragen. Na de voordracht kreeg ik het afstudeerbeeld uitgereikt. Graag deel ik de tekst met u.
“Alvorens mijn gedicht voor te dragen wil ik heel graag even in het kort vertellen hoe dit gedicht tot stand gekomen is. Mijn man werkt als conciërge op een school voor speciaal onderwijs.
Leerlingen die er vaak uitgestuurd worden kent hij het best. Die mogen hem helpen.
Dat blijft niet alleen bij helpen, ze willen ook hun ei kwijt.
Op een dag vroeg een leerling: Meneer Poelman, uw vrouw schrijft toch gedichten?
Wil ze voor mij een gedicht schrijven over hoe het is om astma te hebben?
Er kwam voor hem een gedicht over astma. Het werd geplaatst in het Longfonds-magazine. Enkele jaren later kwam hij als oud-leerling vragen of de vrouw van meneer Poelman wel een gedicht wilde schrijven voor zijn diploma-uitreiking. Hij had zijn opleiding voor Sociaal Cultureel Werk met goed gevolg afgerond.
Er kwam een gedicht voor zijn diploma-uitreiking.
Omdat het gedicht misschien voor meer mensen interessant kon zijn heb ik het ook op internet geplaatst.
Hoe bijzonder is het dan als op een dag de telefoon gaat en een woordvoerder van Toni Burgering je vraagt of het goed is dat het gedicht Diploma-uitreiking wordt gebruikt voor een kunstwerk in de hal van het Sanders gebouw op de Erasmus universiteit te Rotterdam.
Die dag in 2016 vervulde me met diepe blijdschap en dankbaarheid.
Ik verheugde me op de dag dat het klaar zou zijn en ik het met eigen ogen zou mogen zien. Toen las ik het bericht dat Toni Burgering overleden was. Hij kan helaas niet meer meemaken wat aan ons vandaag wel is gegeven.
Ik ben dan ook dankbaar dat ik vandaag hier in deze zaal het gedicht mag voordragen dat ik jaren geleden voor die leerling heb geschreven. Hij moest eens weten wat hij in gang heeft gezet.

Diploma-uitreiking

Veelkleurig schilderen we
delen van het leven,
een groot vlak sociaal
boven het cultureel,
door ’t hele doek
zien we onszelf verweven,
hier iets te weinig,
daar weer iets te veel.

Het sociale buigt zich
naar de ander over,
het culturele haalt
het anders in de ander boven,
ziet het ontplooien in verrassend
tot een gouden zonneboog.

Zo komen we tot de voltooiing,
zo vliegeren we naar omhoog!”

Coby Poelman - Duisterwinkel

Het middelste deel uit dit gedicht is in neon uitgelicht en op het afstudeerbeeld gegraveerd.

Zie ook  https://www.eur.nl/esl/nieuws/sanders-law-library-gebruik-genomen

 


 
en radio Westerkwartier heeft in het programma van maandag 24 september
een interview uitgezonden.
Het is te beluisteren via https://www.luistergedichten.nl/images/audio/CobyPoelmanInterviewErasmusUni.mp3
 

maandag 17 september 2018

Gevonden

Hij riep zijn buren
en zijn vrienden
omdat Hij mij gevonden had.
Ik was verdwaald,
verloor mijn grenzen
maar Hij zocht door
tot Hij me zag.

Waarom moest ieder
in zijn vreugde delen,
was ik zo waardevol voor Hem?
Nog voel ik hoe zijn blijdschap
door mij beefde,
zelfs buurman hoort
die trilling in mijn stem.

Als Hij toch niet
was blijven zoeken
dronk ik dan ooit Zijn tafelwijn?
Zijn vrienden zullen
met de buren
voor altijd mijn
getuigen zijn.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Vrij naar Lukas 15 : 3 - 7

dinsdag 11 september 2018

Gedaanteverwisseling


 Bij de kerk stond altijd een zwerver
maar díe zondag een wachtende gast.
We waren hem bijna genaderd.
Een kerkganger riep verrast:

"Wat een gedaanteverwisseling"
en wisselde lachend een blik
met de keurig geklede vreemdeling.
Toen volgden mijn man en ik.

De vreemdeling, totaal verrast
bekeek zich vol verwondering.
Verbaasd en vrolijk vroeg hij ons:
"Zoveel verandering?"

Wij wisten even niets te zeggen,
schudden lachend nee.
Hij zag de humor er van in,
liep gnuivend met ons mee.

Ik dacht aan een stuk uit de Bijbel
en zwierf met de zwerver mee,
vroeg me af waar díe zou verblijven.
Bad de vreemdeling met mij mee?

De zondag daarop stond de zwerver er weer
op zijn vertrouwde plek.
Het was of hij iets te zeggen had
in een woordeloos gesprek.

Coby Poelman - Duisterwinkel


zaterdag 8 september 2018

Hoe gaat het nu met U?


Hij vroeg het niet aan ons,
het was de vraag van iemand
die werd gesteld aan God.

Hij was erdoor geraakt,
hij had het nooit gevraagd
en u, vroeg hij aan ons,
vroeg u het ooit aan God?

Waarom vroeg hij zich af
komt dit niet bij ons op?
Zo’n heel gewone vraag
die soms  beantwoord wordt
met gaat het onze kinderen goed
dan is ’t ook goed met ons.

Hij eindigde zijn preek,
hoe gaat het met Zijn kinderen?
Hoe maken wij ’t Hem goed?

Coby Poelman - Duisterwinkel


Geschreven n.a.v. een inspirerende preek

donderdag 6 september 2018

Meegewerkt aan 2 Bijbelse dagboeken


Graag breng ik jullie weer op de hoogte van de verschijning van de Bijbelse dagboeken "Kruimkens van 's Heeren tafel 2019" waarvan ik 64 achterkantjes mocht vullen en "Lichtstralen uit het woord 2019" waarvan ik 39 achterkantjes mocht vullen. 

Eén van de gedichten uit deze boekjes:

 Onze Vader en wij

Toen ik het Onze Vader bad
met hart en ziel
zag ik met de discipelen
hoe Jezus met ons sprak,
zich richtend tot de Vader.

Met Jezus zelf aan onze zij
kwamen de woorden heel dichtbij,
Zijn naam werd diep geheiligd,
hier was Zijn Koninkrijk,
Zijn wil geschiedde, overal gelijk,
door Zijn gebed gaf Hij ons brood
en vroeg met ons vergeving zoals wij vergaven,
Wij werden in verzoeking niet geleid
en ook was er geen boze,
er was alleen Zijn koninkrijk, Zijn kracht,
Zijn heerlijkheid maakte zo blij
dat het mag duren tot in eeuwigheid.

Er was diepe verbondenheid
met Vader, Zoon en Geest
en allen die dit baden.
O mocht de hele wereld
dit gebed aanvaarden,
wat zou er dan een vrede zijn,
dan klinkt in canon een refrein
tot eer aan God de Vader.

Coby Poelman - Duisterwinkel

dinsdag 4 september 2018

Catechisant op bezoek

Jong bezocht oud,
ze maakten samen huiswerk,
oud overhoorde
wat jong te leren had,
oud had voor leren
nooit de kans gehad,
jong scoorde hoog
door deze huisdocente,
oud fleurde op
van alle leermomenten,
ze keken beiden
naar de avond uit,
jong gaf aan oud
een toekomstperspectief,
oud gaf aan jong
een nieuw studeergerief.

Verbonden door geloof en kerk
ontstond opbouwbezoekerswerk.

Coby Poelman - Duisterwinkel

zondag 2 september 2018

Dát is het!

Het zingt dag in dag uit
welluidend in mijn hart,
soms neuriet het geluid
vanzelf naar buiten.
Uitbundig wil het hart
Gods liefde uiten
bij 't was ophangen, strijken,
tijdens de afwas
maar ook onderweg.
Het maakt me vrolijk,
opgewekt en vrij.

Dát is het,
Heer,
U zingt in mij!

Coby Poelman - Duisterwinkel