Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

zaterdag 24 maart 2018

Belijdenis doen

Ja zeggen op je doop,
verlangend, vol hoop,
naar God die je schiep
en trouw met je opliep.

Je denkt aan de dag
dat je ouders je de kerk in brachten,
hun gezichten bleek
van onderbroken nachten,
vol verwachting kijkend
 naar de predikant
en zijn uitgestrekte,
zegenende hand
om jou het teken
van Gods verbond te geven,
een hoogtepunt in het leven,
jouw naam uitsprekend op het feest
 in de naam van Vader,
Zoon en Heilige Geest.

Nu sta je daar omdat je gelooft
met blij gemoed en opgeheven hoofd.
Als vastberaden je jawoord klinkt
is het alsof Zijn Geest in je zingt!
Je bidt, de adem ingehouden:
O God, dat ik dit vast mag houden,
dat de gemeente mij hierin mag sterken,
Uw Heilige Geest dit mag bewerken.

Je ouders zingen,
betraand zijn hun ogen
ten diepste zijn zij
met hun kind bewogen
en danken God voor dit moment,
de vreugde is ongekend.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit: "Granaatjes met een gouden slot"

maandag 12 maart 2018

Ik ben met jeHij is bij me als ik fiets
of in de auto rij,
ook in de wachtkamer
is Hij bij mij,
in de behandelkamer
voel ‘k Hem rondom mij,
Hij hoort mijn bidden,
Hij geeft rust in mij,
de moeilijke momenten
merkt Hij het eerste op,
Hij neemt het bidden over,
ondergaat hetgeen ik onderga,
stuurt tegelijk de handen van de artsen.
Ook hen is Hij nabij.

Waar ik ook ben,
ik weet me steeds geborgen
want Vader is er, Vader is bij mij.

Coby Poelman - Duisterwinkel

vrijdag 9 maart 2018

Neem mijn leven

Terwijl ik het zing
doorleef ik de woorden.
Neem mijn leven,
U gáf het aan mij.
Bij laat het Heer
weet ik wat volgt,
het toegewijd zijn
aan Uw eer

en ik besef hoe U
mijn uren en mijn tijd
al jaren maakte
tot Uw lof en
tot Uw dienst bereid.

Coby Poelman - Duisterwinkel

zondag 4 maart 2018

Gebogen violet

Regenbogend kleurt de hemel
over wie zich overgeeft
aan onontkoombaar dood.
De zuster schijnt in violet,
haar fluistering vormt een gebed.

Verbonden met de stervende,
Zijn kind, Zijn ervende,
neemt Hij de adem die Hij gaf
en leidt vanuit de Hoge
naar 't licht van Zonnebogen.

Coby Poelman - Duisterwinkel


Geschreven voor de VUmc poëzieprijs 2015, thema levenseinde