Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

donderdag 27 augustus 2015

Opmerkelijke liefde

Op de terugweg
stapt hij af,
zet zijn fiets
op de stander,
loopt door de velden
met hoge passen,
ontloopt
tussen prikkeldraad
de krassen,
springt lenig over
modderplassen,
bukt zich
en plukt
kamille, sigaren,
korenbloemen, aren,
goudsbloem en grassen.

Op het stuur
prijkt uitbundig
een koninklijk
boeket,
opvallend
hoe nú
op hem wordt gelet

een man
die zijn vrouw
gaat verrassen.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit: "Geloofsvreugde" (2013)Het schilderij is van Gertjan Scholte Albers

maandag 24 augustus 2015

Een villanelle van hoop


Als er maar hoop is
en verwachting
stilt begrafenis

in verbintenis,
Gods opwachting.
Als er maar hoop is,

als er geloof is
en hoogachting
stilt begrafenis.

Je benauwenis
wordt vernachting
als er maar hoop is.

Licht in donkernis
straalt afwachting,
stilt begrafenis.

Zijn verrijzenis
wist ontkrachting.
Als er maar hoop is
stilt begrafenis.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit: "Beleef de dag"

donderdag 20 augustus 2015

Sterren in de morgen

Duizenden sterretjes
twinkelen in het gras,
de zon spiegelt
regenboogkleuren,
het groen in de morgen
als de hemel bij nacht,
het licht van Gods goedheid
dauwt schitterpracht!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit: "Verrassend uitzicht" (2013)


maandag 17 augustus 2015

Ja Heer, ik wil!

Ik wil aan U mijn liefde geven
omdat ik zo veel van U houd.
Uw Woord heeft mij hiertoe gedreven,
daarin beloofde U ons trouw.
‘k Verheug me op Uw komst en juich,
zing voor U en getuig.

O Heer, hoe vurig is mijn liefde,
‘k verlang naar U als bruid, ik smacht,
heel vaak al heb ik uitgekeken
en tevergeefs op U gewacht,
de wolken dikwijls nagestaard,
nog kwam U niet op aard.

Ik heb gehuild, gesmeekt, geroepen,
de sterrenhemel afgezocht,
wanneer toch zal ik U ontmoeten?
Uw voeten kussen als dat mocht,
verwarm mij met uw liefdesgloed,
mijn hart, o Heer, het bloedt.

Vlammen verteren mij, o, sus me,
geurolie kocht ik voor Uw haar,
Beminde, kom mijn hartstocht blussen,
hoor ik U komen, is het waar?
Wanneer ik roep: “Ja Heer, ik wil,”
wordt alles in mij stil.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Geïnspireerd door het boek Hooglied.


Gepubliceerd in: "Geloofsvreugde" (2013)


Te zingen op de melodie van Gezang 430 uit het Liedboek voor de kerken.

dinsdag 11 augustus 2015

De jas

Er hangt een jas
over een steen,
een hele zware jas,
vol afgunst, slechtheid,
kwaadsprekerij,
bedrog en huichelarij.

Iemand las
de Petrus-brief
en dacht daarbij:
die afgekeurde steen,
’t was Jezus toch
die zei:
Geef maar aan mij,
zonder die jas
ben je beter af,
kom, warm je maar bij mij”.

Nu hangt die jas
over een steen
in de verlaten hof
en ergens bouwt
iemand zonder jas
heel opgelucht,
vol lof.

(Vrij naar 1 Petrus 2 : 1 t/m 10)

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit: "Verstillend Licht (2012)

zaterdag 8 augustus 2015

Een rijke schat

Ik trof een onbekende vrouw,
zij las mijn meisjesnaam,
vroeg naar mijn moeder
die zij nooit zou vergeten,
ze schreef een lied ooit
in haar poesiealbum,
ik wilde weten welk.

Toen zij de woorden doorgaf
voor de telefoon
werd ik ten diepst geroerd,
alsof een stem van boven
mij trof door deze vrouw.
“Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord…”

Na een gemis van jaren
bemoedigde mij hier
in een bijzondere ontmoeting
een boodschap van de Heer.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit: "Geloofsvreugde" (2013)

Gezang 326 : 1 uit het Liedboek van de kerken

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.dinsdag 4 augustus 2015

Hanna's gebed?

Heer, ‘k ben vandaag
weer ongesteld geworden
en ‘k was al negen dagen
over tijd.
‘k Had zo gehoopt
dat het nu echt zou doorgaan
maar ‘k heb me weer
voor niets verblijd,
ik word er zo
immens verdrietig van,
Peninna kan zo
naar me kijken,
ik weet dan niet meer
waar ‘k het zoeken moet
en wil het liever
ook niet laten blijken,
hoe zeer ik naar
een zwangerschap verlang.

Daarom ben ik hier
nu bij U gekomen
en leg mijn grote wens
eerbiedig bij U neer.
Wilt U mij sterken
in mijn hoopvol wachten
en als het kan,
wilt U mij
zwanger maken Heer?
Ik zal als ooit mijn wens
uit komen mag
het kind met liefde
op Uw diensten
voorbereiden,
wat zou ik U graag
met mijn kind verblijden.

Heer, ‘k voel me
nu ik huilend
U gezocht heb
toch weer een beetje
opgelucht,
net of mijn wanhoop
minder is geworden.
Dank voor het luist’ren Heer
naar mijn gezucht.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Kunstwerk van Johan Plas.