Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

donderdag 30 april 2015

Goedemorgen!


Een lied welt
uit mijn binnenste
naar buiten,
geluid zwelt aan.
Hoe kan een mens
zich beter uiten
dan zingend
uit zijn dak te gaan.
Alle vreugde
juicht omhoog
vanwaar het is gekomen,
de zon straalt
in een gouden boog,
knoppen zijn opengesprongen.

Op deze mooie morgen
klinkt in mijn vreugdelied
de lof aan God de Schepper
door Wie ik zo geniet.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

  
Uit: Verstillend Licht (2012)Het kunstwerk op de foto boven is van Lonia Scholvinck.

dinsdag 28 april 2015

4 meipsalmWetende dat morgen
een zonder-morgen-dag zou zijn
riepen ze met stervenskracht
kom ons bevrijden God,
zend ons Uw waarheid en Uw licht!
De Trooster ademde
over hun laatste nacht.

Wij horen in het voorspel
de klokken van de dood
in basregisters weggedragen.
De broeders in de duinen
zongen zich naar God.

Wij stemmen deze meidag
herdenkend met hen in,
voelen met hen de Trooster ademhalen,
we weten niet hoe onze morgen is
maar Hij zendt ons
Zijn waarheid en Zijn licht,
bevrijd zien wij hen
in Zijn nieuwe Morgen.

Coby Poelman - Duisterwinkel


Geschreven n.a.v. de preek op 4 mei 2014 waarin we hoorden dat verzetsstrijders in  gevangenschap in de nacht voor hun executie Psalm 43 hebben gezongen.

 Uit: "Beleef de dag" (2015)

Het gedicht is te beluisteren via

 http://www.audiogedichten.nl/audio/religieuze-audio/19-geloof-hoop-liefde/165-4-meipsalm

zondag 26 april 2015

Koningsdag


De Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw,
de wimpel wappert vrolijk in oranje,
de Vaderlandse vlag toont hemeltrouw.
De Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw,
't Is God op Wie de volksliedzanger bouwt,
Hem hulde brengend onder fleurig franje.
De Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw,
de wimpel wappert vrolijk in oranje.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit de bundel "Verrassend uitzicht"

donderdag 23 april 2015

Als jubileum overleven is
Wanneer je huwelijk de glans verliest
en je steeds minder voor elkander kiest,
de dagen ongemakkelijk vervagen,
er veel geleden en gezwegen is,
je jubileum overleven is,
wat is er dan te vieren?

Je bent met Hem nog bij elkaar,
was er dan in een enkel jaar
 iets dat je kan doen stralen,
is het te achterhalen?

Wie weet vind je een sprankje hoop
voor een vernieuwd gebaar
en worden jullie omgedoopt
tot een gelukkig paar.

  
Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 14 april 2015

De gegeven Geest

Hij gaf de geest,
het tempelvoorhang spleet,
bloedspatten aan de rafels
getuigen van Zijn doorgang
naar de Vader
tijdens het beven
van de donkere aarde.
Waarlijk,
Hij was de Zoon van God.

De aarde beeft opnieuw,
een zware steen onthult
een gapend en verlaten graf,
bloedspatten aan de rafels
van opgerolde banden
getuigen stil.
Waarlijk,
de Zoon van God
is opgestaan!

U zult de Geest ontvangen,
belooft de Zoon van God
wanneer Hij op de wolken
de aarde overstijgt,
op weg gaat
naar de Vader.

Hij geeft de Geest,
Zijn wind steekt op in vlagen,
brengt ons te binnen
wat Hij zei
bij ’t geven van de geest
in handen van Zijn Vader,
het is volbracht!

Ik luister naar de Geest
en hoor; vier nu bevrijd
vandaag en voor altijd
het Pinksterfeest met Mij.

Geef ik de geest, de Zijne,
Hij is erbij.

Coby Poelman - Duisterwinkel


Uit: "Beleef de dag" (2015)

vrijdag 10 april 2015

Troostvleugels


Als alles lijkt verwoest,
je, vleugellam, niet weet
waar je het zoeken moet
buigt zich een Trooster
over wie Zijn vleugels zoekt.

Coby Poelman - Duisterwinkel


Gepubliceerd in de MH 17 troostbundel.
"Troostvleugels" is de gedichtenbundel die speciaal is samengesteld voor de nabestaanden van de vliegramp met de MH17 op 17 juli 2014. Deze troostbundel met bijna 60 gedichten, is tot stand gekomen via www.gedichtensite.nl en belangeloos uitgewerkt door Drukkerij Janssen uit Gennip. Door slachtofferhulp Utrecht is deze bundel uitgereikt aan de nabestaanden. De initiatiefnemer is dichter Justus A. van Tricht. De titel van de bundel is ontleend aan bovenstaand gedicht.

Op 21 april is een herdruk verschenen van de gedichtenbundel "Troostvleugels". Dit keer een mooie gebonden uitgave. Deze bundel is belangeloos gedrukt door een welwillende drukkerij, namelijk Wilco Amersfoort.

Er zijn 200 exemplaren beschikbaar voor auteurs die in de eerste druk één of meer gedichten hebben staan alsmede voor andere belangstellenden. 
Voor geïnteresseerden is de bundel verkrijgbaar voor E 10,00.
VERZENDKOSTEN VOOR DE BUNDEL HOEFT U NIET TE BETALEN  
 
Het winstbedrag komt ten goede aan de stichting nabestaanden MH 17, met als doel een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers.
  Meld uw bestelling aan op emailadres j.van.tricht3@kpnplanet.nl . Vermeld daarbij uw naam en adres en het aantal exemplaren dat u bestelt en het totaalbedrag dat u overmaakt.
Pas nadat u de mail gezonden hebt én betaald hebt, wordt de bundel aan u verzonden.
De plaatselijke kerken in Spijkenisse hebben ook medewerking aangeboden.
De overige oplage van 200 bundels gaat wederom naar Slachtofferhulp Utrecht die ook de vervolguitgifte zal begeleiden.
Bron: www.gedichtensite.nl 

dinsdag 7 april 2015

Waarom twijfel je?Kunnen wij
hemel en aarde maken,
de zon, de maan,
de sterren
en de wind,
de dieren,
het eerste mensenkind
of alles wat zich
in de zee bevindt?

Waarom dan steeds weer
vroeg of laat
die twijfel
of God wel bestaat?

Coby Poelman - Duisterwinkel
Eén van de gedichten die gepubliceerd zijn in de Bijbelse dagboeken
"Kruimkens van 's Heeren tafel 2015" en "Honigdroppels 2015"Uit: "Granaatjes met een gouden slot" 

donderdag 2 april 2015

De doorn in het vlees
Drie maal
klonken Paulus’ beden
om verlossing
van de doorn
maar Zijn genade
sprak de Heer
was hem genoeg.

Die ene doorn
licht op
in ‘t schemerdonker
van een door bloed
gekleurde doornenkroon.
Drie maal bad Jezus
om ‘t voorbijgaan
van de beker.

Wanneer in beden
om verlossing
verhoring nog
lijkt te ontbreken,
doorstroomt de kracht
van de genade Gods
bij ‘t drinken
uit de beker.

Bij 2 Korinthe 12 : 1 – 10 en Romeinen 8 : 28 – 39


Coby Poelman - Duisterwinkel


Uit: Het pinkstert! (2012)