Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

vrijdag 29 april 2011

Feest tussen hemel en aarde

Toen Jezus naar de Hemel ging
dachten misschien de mensen:
Waarom gaat Jezus van ons weg
nu wij Hem zo graag wensen?

Hij heeft hen toen gezegd Ik ga
daar plaats voor jullie maken,
als Ik hier niet meer ben
zal Ik van daar over je waken

en Hij beloofde ook nog
zoals Ik ben gegaan
zo zal Ik ook weer komen
‘k ben hier niet ver vandaan

en op het Pinksterfeest
dan zal Ik jullie sturen
de Heilige Geest
dat zal niet lang meer duren.

Zo werd de Hemelvaart toch fijn
en horen we in kerken
Hij zal voor altijd bij ons zijn
ook als wij het niet merken.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

donderdag 28 april 2011

Kerkgangers na Pasen

Komend uit de kerk
nog vol van wat ze hoorden,
verkondigd door de
opgetogen predikant
voelen ze
vernieuwd, herboren
een diep versterkte band met
de verrezen liefdevolle Heer.

Ze groeten blij wie hen passeren
ontsluiten sloten van hun fiets,
uiten hun vreugde
tussen uitlaatgassen,
omzeilen glansrijk
glas langs de terrassen.

De kracht van overwonnen dood
doet Zijn nabijheid stralen,
het leven ademhalen
op wegen van geloof en hoop,
ze rijden in de wereld
met opgewekt gemoed
de warme gloed van Pinksteren
vol overtuiging tegemoet.

Coby Poelman-Duisterwinkel

woensdag 27 april 2011

Hemelvaart

Christus,
van de aarde weggedragen,
door Gods wolken omarmd,
thuisgekomen,
keert weer!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

(Een Cinquiano is een Spaanse
dichtvorm, bestaande uit
5 regels. Opbouw 2/8/6/4/2
lettergrepen per regel.)

dinsdag 26 april 2011

Gedachten na Pasen

Hoe zou de verlatenheid
na Goede Vrijdag
voor wie het beleefden
hebben gevoeld,
wij kennen de afloop,
de vreugde van Pasen
maar denk je hun wanhoop
eens in na Zijn dood.

Ik zou er toch niet
aan moeten denken
te leven zonder
de levende Heer,
Hem in een graf
in de rotsen te weten
achter een steen,
onbereikbaar,
niet meer…
Zou ik zo’n leven
kunnen verdragen,
ik schrik van alleen
de gedachtegang al,

Heer, dank voor Uw Woord,
Uw beloften, de dagen
dat U met ons bent,
hier, nu en overal!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Mattheus 28 : 20.

vrijdag 22 april 2011

Het licht van Pasen

In het licht van Pasen
in zijn dood gedoopt
wordt het graf verlaten
de opgestane Heer geloofd!


Eventueel te gebruiken bij het ontsteken van de Paaskaars

Ik heb er een eenvoudige melodie bij geschreven, de cijfers onder de noten geven aan hoe lang de noten zijn

d d b b e e
1 1 1 1 2 2

e e c c fis
1 1 1 1 4

fis fis d d g g
1 1 1 1 2 1

b c b a g b a g
1 1 1 1 1 1 1 2

Jozef van Arimathea

Zie je de man,
zo geheel anders
die om het lichaam
van Jezus vroeg
het zorgzaam wikkelde
in linnen, naar een nieuw
uitgehouwen rustplaats droeg
gevolgd door
diep bedroefde vrouwen,

hij heeft voor Hem
een plaats bereid,
hij, levend in verwachting
van Gods koninkrijk,
het lichaam neergevleid
in het bijzijn
van de vrouwen.

Wie is toch deze man
met die bekende naam,
wat geeft hij door zijn handelen
de mensen te verstaan,
voel je de rust
in deze man,
zijn sterke Godsvertrouwen,
de stilte in de tuin,
de eerbied van de vrouwen,
hun moed om na Zijn sterven
geurolie te bereiden

het geeft mij houvast
in de tijd van lijden.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Lucas 23 : 50 – 56.

Indeed my Lord, I will

How right I am to adore you,
because I love you so much.
How sweet are your words to my taste.
For this purpose I am dying in those our love vows.
I am joyfully looking forward to see you coming.
I cheered, I sing and testify for you.

Oh my love, how passionate is my affection for you.
I desire to be my Lords Bride,
I am dying and thirsting for you.
In vain have I been looking forward for your coming,
With all my effort, I often gazed in the clouds,
So far but my love did not come on earth.

I have moaned , pleaded, demanded,
I have searched the starry host,
When and where on earth shall we meet?
I want to kiss my lovers feet, if I am permitted.
Would you warm me up with the glow of your love?
My heart, o my love, is bleeding.

Flames consumes me, o my love, pacify me,
I bought sweet scented oils for my lovers hair.
My sweet heart, come and quench my passion.
Did I hear you coming? Is it really you?
Then I answered “Yes my Lord I am ready”
Then came PEACE inside of me.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Dankzij mijn Engels sprekende vriendin die een gedicht voor mij heeft vertaald kan ik het gedicht "Ja Heer, ik wil" ook in het Engels aan u doorgeven.

donderdag 21 april 2011

Alleen
Als tranen zijn gedroogd,
de kaartenstroom stagneert,
het leven verdergaat
alleen zo anders,
doorleef je al die
woorden
en door de regels heen
lees je de liefde
voor haar
die je zo dierbaar was,
ervaar je Vader
als dauw over het gras.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Verstillend Licht"

maandag 18 april 2011

Je bent een Koningskind!

Heer,
waar ik klein was,
onbetekenend
in mensenogen,
kwam U opeens
met Uw onmetelijk
hoopgevende en
veelbetekenende woorden.
U was nabij en welgezind.

Nog klinkt het majesteitelijk
en krachtig in mijn oren:
Je bent een Koningskind!

Coby Poelman-Duisterwinkel

De man op het kerkhof

Er was een tuinman
op het kerkhof,
hij rustte van zijn zware werk.
Ik kwam om een gedicht
te brengen,
hurkte bij de zwarte zerk,
legde het voorzichtig,
aangedaan
onder een koperen gewicht.
Zag ik de tuinman kijken?
‘k voelde mijn tranen gaan,
hij liet niets blijken.
’k streelde de gekerfde letters,
spelde de bekende bijbeltekst.
Kwam de tuinman in beweging,
gebogen liep hij richting kerk.

Stille Tuinman,
met uw bewogen hart,
hebt U misschien
van de innerlijke smart,
snikkend uit mijn
herinnering gegraven,
een groot deel meegedragen?

Coby Poelman-Duisterwinkel

zaterdag 16 april 2011

Passie

Het jongenskoor zingt
de kruisiging van Gods Zoon
weerklinkt in het koor
onder het kruis doorleef ik
geraakt het evangelie.

Coby Poelman-Duisterwinkel

De zanger

Hij staat te zingen
in het koor,
achterste rij,
hij is tenor.
Vanuit de zaal
doorleef ik,
geraakt door
zijn beleving
ten diepste
het gezongen
evangelie.

De uitdrukking
op zijn gezicht,
zijn ziel
op God gericht,
vertolkt de
woorden zoals
nooit tevoren.
Op zuivere toon
weerklinkt in
hem de passie
voor Gods Zoon.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 15 april 2011

Lichtend Aangezicht

Open,
de armen zegenend gespreid,
woorden Geestdoorbrekend,
Uw dienaar hoort
sprekend.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Verstillend Licht"
http://www.bestelmijnboek.nl/vm-cat/dichtbundels/verstillend-licht-detail

De foto: een bewerking van kunstwerk "de Abdij" van Anco Wigboldus

Heb je tijd?

Vandaag
wil Jezus komen in jouw huis.
Zacheüs ontving Hem,
ontsloot zijn kluis,
bevrijd.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

donderdag 14 april 2011

Nardusmirre

Zoals de geur
van nardus,
vergoten door de
Messiaanse bruid,
zo bent U mij nabij.

Zoals de Zoon
voor zijn begrafenis
in ’t voordeel
van Maria zei:
Mij hebt ge niet altijd…

zolang de Koning
aan zijn tafel is gezeten
verspreidt de nardus
mij zijn geur
totdat Hij komt!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Naar Johannes 12 : 8 en Hooglied 1 : 12

Misschien ook te gebruiken voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

dinsdag 12 april 2011

Overgave

Mijn God, ik wil het niet
dat Uw Zoon voor mij sterft,
ik wil mijn eigen zonden dragen.
Ik wil niet dat Hij wordt vermoord,
dat kan ik niet verdragen.
Het mag toch niet zo zijn
dat Hij, onschuldig Mens
voor mij zou moeten lijden,
ik kan mijn eigen strijd toch strijden

maar God, wat kan ik anders
dan het uit handen geven
want ik besef maar al te goed
dat ik zo niet kan leven.
Ik geef mij aan U over
met een gebroken hart
en hoor bijna opstandig aan
hetgeen mij zo verwart.

O Heer, hoe groot is Uw genade
U leidt mij rein tot God de Vader.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 8 april 2011

Het leven van de partituur


Het witte vel,
gelijnd door zwart,
ontelbaar zijn de noten,
kruizen, mollen, bogen.

Daar komt de muzikant,
het hoofd ontcijfert,
vingers beroeren,
stilte breekt
in klanken
luid en zacht.

Het wonder van
een partituur
in Geesteskracht
door mens
en instrument
tot leven gebracht.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit: "Verstillend Licht"

De liefde

Schrijvend
wordt het sterker,
vanuit het diepste
van de ziel,
hoe zal ik het verwoorden,
datgene
wat mij overviel
van binnenuit,
zo’n warme gloed
die in mij deed ontwaken
dat intens vurige gevoel,
zou ik het kunnen raken
in enkel een gedicht?

Al was het maar een vonkje
van Uw aanstekelijk Licht.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Daniël 5

In Daniël 5 werd losbandig gedronken.
Vooral wijn werd hier geschonken,
goden geroemd van goud, zilver, steen
tot er een hand op de wand verscheen.

Een mensenhand, wiens vingers schreven.
De koning, bang, begon te beven.
“Als iemand hier dit schrift kan lezen
moet die mij hiervan uitleg geven”
beval hij waarzeggers en wijzen
maar geen van hen kon zich bewijzen.

De koningin trad de feestzaal binnen
zij bracht de koning weer bij zinnen,
Daniël kon toch dromen verklaren,
dat hadden ze menigmaal ervaren.

Spottend door de koning ontboden
werden geschenken hem aangeboden
als hij het schrift verklaren kon.
Daniël weigerde die en begon.

Hij wees de koning op zijn gedrag,
ook op zijn vader en diens gezag
en erkenning van Góds macht.
Geheel geholpen door Gods kracht
legde hij de aanwezigen uit
wat het schrift op de wand had beduid.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

EmpathieKijk eens naar mij,
laat me je ogen zien,
ik vraag het niet voor niets
ik ben met je bewogen.
Kijk nu niet weg,
ik heb het al gezien
dat smalle spoor
onder je afgewende ogen.

Zo kijkt de Heer,
Hij ziet je aan
en voor je Hem kunt tonen
wat je vandaag hebt meegemaakt
heeft Hij het al vernomen
en is je troostend
tegemoet gekomen.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Eén van de gedichten die is gepubliceerd in het bijbels dagboek "Honigdroppels 2013"

donderdag 7 april 2011

Christus en Noach

Zoals de duif
het Noach kwam vertellen
met het olijventakje
in de ark

zegt Christus het ons
in het schip
van de kerk,
zondag aan zondag.

Het water van de vloed,
water van de dood,
dankzij
Zijn opstanding
water van de doop
waardoor
je wordt gered!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

N.a.v. een preek over 1 Petrus 3 : 20 - 22

woensdag 6 april 2011

AvondmaalsgedachteZo ver het Oosten
van het Westen ligt
zijn onze zonden
weggedragen.

Zo ver het Oosten
van het Westen ligt
zijn onze zonden
weggedragen.
Vanuit het Oosten
rijst de Zon,
verlicht ons
tot het Westen.

Begraven,
al wat is weggedragen
om elke morgen
ons weer op te wekken
in Zijn Licht.

Bij Psalm 103 : 12

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Verstillend Licht"

Eén van de gedichten die zijn opgenomen in de bijbelse dagboeken "Immanuël 2012" en "Kruimkens van 's Heeren tafel 2012."

dinsdag 5 april 2011

Afscheidsperspectief
Wanneer de stilte U begint te prijzen
de ziel gaat reizen
wacht Uw belofte
dat het lichaam zal verrijzen
op Uw tijd.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel "Verstillend Licht" (2012)


Doop en Opstandingsfeest

Gedoopt zijn in de naam
van Vader, Zoon
en Geest,
denk je daar aan
bij het Opstandingfeest?
In Zijn dood gedoopt,
met Hem begraven
door de doop
in de dood.

Hoe ingewikkeld
het ook is
het feest
van de verrijzenis
is bij Zijn dood begonnen.
Met Hem gedood,
bevrijd van zonden,
vernieuwd, verblijd
de windsels opgewonden.


Geschreven n.a.v. een preek over Romeinen 6 : 3 – 11.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Pasen in zicht

De boom des levens
in de Hof van Eden
werd door de zondeval
de boom des doods.
Het zware kruis
uit deze boom vervaardigd
werd gedragen
door Gods eigen Zoon.
Dood en zonde
liet Hij achter in Zijn graf.
Zo kon de boom des doods
weer vruchten dragen
omdat Hij vergaf.

Verrezen uit de dood
ging Hij de Zijnen voor op reis
door de verlaten Hof
naar ‘t Hemels paradijs!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

maandag 4 april 2011

De ware wijnstok


Door de sapstroom
van de wijnstok
stromend
in de ranken
vormen zich
heerlijke vruchten.

Door de liefde
van de Vader
stromend
in Zijn kinderen
vormen zich
de vruchten van de Geest.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Geschreven n.a.v. een preek over Johannes 15 : 1 – 8.

Eén van de gedichten die zijn opgenomen in de bijbelse dagboeken "Immanuël 2012" en "Kruimkens van 's Heeren tafel 2012".

Voetwassing

Zie je Hem zitten
op zijn knieën,
de maaltijd onderbroken,
met een kom water
en zijn linnen gordeldoek?
Hij wast het vuil
van overschreden voeten,
droogt ze met zorg
zoals geen ander doet.

Heb ik ooit iemands voeten
zo gewassen
buiten mijn eigen kinderen om?
Hoe vaak nam ik
de vuilheid van de ander
zodat hij zonder vuil
weer verder kon?

Heer, leer mij toch
bij 't zien van vuil
mijn neus niet op te trekken
maar net zo liefdevol als U
mijn armen uit te strekken.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven n.a.v. een preek over Johannes 13.