Zoekt u Christelijke gedichten voor kerkblad, liturgie, bijbelstudie, vieringen of een gedicht bij een Bijbelgedeelte? De gedichten die u hier aantreft mag u ongewijzigd met vermelding van naam en bron vrij gebruiken. Zoekt u een Christelijk kerstverhaal, Paasverhaal of een digitale verjaardagskaart, beterschapskaart, condoleancekaart of doopkaart met een gedicht? Ook die kunt u hier vinden. Voor vragen of het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen. Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de buurt, bestelmijnboek.nl, bij bol.com en te leen in de bibliotheek. Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman

dinsdag 23 april 2019

Bede voor het Koningshuis

Wij bidden u
een mantel toe
van Goddelijk erbarmen
die u tot in de zomen
omringt met Levenskracht
en u omhult met
Lichtglans in de nacht.

O Levensvorst,
houd in Uw Majesteit
Uw koningsmantel
om hen heen gevlijd.

Coby Poelman - Duisterwinkel


Uit de bundel 'Verrassend uitzicht'

zaterdag 20 april 2019

Paasmorgen

‘k Had kruiden voor mijn Liefste in olie gestopt,
ik kon de hele nacht niet slapen, ik was kapot.
Toen kwam ik bij het graf en wist niet wat ik zag,
de steen was weg, ik schrok en keek hoe Hij er lag.
Ik vloog naar Simon Petrus en Johannes op een draf,
Ze hebben onze Jezus weggehaald uit zijn graf,
Johannes kon van ons het hardste lopen,
boog zich bij de ingang meteen voorover
en zei dat hij de doeken liggen zag,
Petrus wilde het zien, hij ging in het graf.
De doek voor het zweet lag opgerold en apart,
Johannes geloofde dat Jezus het neergelegd had.

De beide mannen vertrokken met elkaar,
ik wilde nog niet naar huis, voelde mijn tranen.
Dit was teveel, ik keek waar Hij gelegen had,
daar zag ik door mijn troebele ogen in de schaduw
twee engelen zitten in lichte witte kleren,
ze vroegen mij wat me toch zo deerde.
Ik zei dat ze mijn Jezus hadden weggehaald
en dat ik nu niet wist waar hij gebleven was.
Toen ik omkeek zag ik de tuinman die mij stilde,
hij vroeg ook al waarom ik toch zo weende,
wilde graag weten wie ik eigenlijk zocht,
misschien had hij Hem ergens heengebracht.

Dat vroeg ik hem en toen riep hij mijn naam,
Ik zag dat Híj het was, ging heel dicht bij Hem staan.
Meester, riep ik van pure blijdschap uit.
Hij was het echt, Hij gaf mij nieuw geluid.
Ik zeg u wat Hij opdroeg om te zeggen,
Hij ging weer naar zijn Vader, ik zal het uitleggen;
Zijn Vader is ook onze, Hij ging dus naar God,
Hij ging alvast, wij komen nog aan bod.
‘k Ben toch zo blij dat ik Hem weer levend zag,
Hij is mijn adem, mijn lichtglans in de nacht.

Coby Poelman - Duisterwinkel

donderdag 18 april 2019

Nardusmirre

Zoals de geur
van nardus,
vergoten door de
Messiaanse bruid,
zo bent U mij nabij.

Zoals de Zoon
voor zijn begrafenis
in ’t voordeel
van Maria zei:
Mij hebt ge niet altijd…

zolang de Koning
aan zijn tafel is gezeten
verspreidt de nardus
mij zijn geur
totdat Hij komt!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Naar Johannes 12 : 8 en Hooglied 1 : 12

Misschien ook te gebruiken voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar.


dinsdag 16 april 2019

Natuurfluistering

Verscholen in zijn randjesmuts
wacht hij de stilte af,
voorzichtig als een zijderups
glijdt hij op de tast,
vult zich met het frisse
en eitjes van de slak,
de sporen, niet te wissen,
verraden waar hij was.

Het frisse groen, ontsproten,
wacht het zonlicht af,
uitbundig, onbespoten
voelt het de zuigerskracht,
ontdoet zich van het slijmsel
door overlevingskracht,
bevrijd voelt hij het glijden,
ontvouwt zich tot een pracht!

Onder een mooie randjestop
glijdt over zwarte aarde
de huisjesslak, hij denkt hardop;
ik liet je in je waarde.

Coby Poelman - Duisterwinkel

donderdag 11 april 2019

Uw Vaderlijk gebed

Vader, wat mooi
dat U in ‘Onze Vader’
ons leerde bidden voor elkaar;
vergeef ons onze schuld.
Zo leerde U ook schulden van de ander
als die van ons te zien,
U gaf ons zelfs nog meer in wat U leerde,
want alles wat wij vragen
in Uw Vaderlijk gebed
het is niet voor ons zelf
maar voor elkander,
zo brengt U door dat woordje ons
ons kindschap in verbondenheid
in wat wij aan U vragen.
Geef dat Uw wil door ons
mag worden uitgedragen.

Coby Poelman - Duisterwinkel

maandag 8 april 2019

Overdenking voor 4 en 5 mei


Dagen van herdenken, stil worden om wat was.
Er zijn mensen die de tv uitdoen, de verhalen niet meer kunnen horen.
Nog steeds komen de tranen.
Veel is gezegd en nog veel meer verzwegen.
Te veel onschuldigen gedood.
Het doet me denken aan een voor iedereen bekende Onschuldige.
Een grote menigte moest onder druk een moordenaar vrij roepen.
Laat Barabbas los! Het overstemde de verdrietigen.
Op de lagere school vertelde de meester ons dat niemand iets anders mocht roepen,
anders werden ze zelf gedood. Ik stond daar in de menigte, een kind van 8, 9.
Ik mocht niet roepen wat ik het liefst geroepen had maar werd gedwongen mee te doen.
De woorden van de meester kwamen hard binnen.
Ik leefde me in de omstanders in en hoorde mezelf roepen: Laat Barabbas los!
Mijn hele leven heb ik er last van gehad, van dat verhaal over goede vrijdag op de lagere school.
En weet u wat nu zo bevrijdend werkte?
Een paar jaar geleden hoorde ik wat de naam Barabbas betekent.
De naam Barabbas betekent: Zoon van de vader.
Het bleef me bezighouden, de betekenis van de naam Barabbas.
Het hele volk heeft dus geroepen: Laat de zoon van de vader los!
De zoon van de vader!
Barabbas was de zoon van de Vader en de onschuldige Jezus was de Zoon van de Vader.
Niemand hoeft zich schuldig voelen dat hij of zij geschreeuwd heeft: laat de zoon van de vader los.

Mensen die de oorlog meegemaakt hebben kunnen jarenlang met een schuldgevoel rondgelopen hebben. In de oorlog moest je soms gedwongen dingen doen die je niet wilde.
Wat kan een mens gebukt gaan onder zo’n schuldgevoel.
Ook mensen die tot de vijand behoorden kunnen dingen gedaan hebben die ze zelf niet wilden.
Dat schuldgevoel kan als een schreeuw door mensenharten heengegaan zijn.

Of we nu gelovig zijn of helemaal niet, ieder van ons kent de geschiedenis van de kruisiging.
Door de uitvoering van de Passion is die geschiedenis weer tot leven gebracht.
Zou de Vader het zo bedacht hebben dat de moordenaar die vrijgelaten moest worden de naam Barabbas heeft gekregen? Zou hij dat bewust zo hebben laten gebeuren opdat de “Laat Barabbas los-schreeuwers” zich later niet schuldig hoefden te voelen?
Mogen we ons niet allemaal kinderen van de Vader voelen als we bij die Vader willen horen? Hij wilde ons van alle schuld bevrijden. Dat is reden om een feest te vieren. Het bevrijdingsfeest van nu!

Coby Poelman - Duisterwinkel


Laat de zoon van de vader los

Barabbas
-zoon van de vader-
jij
kwam als eerste vrij
en wij
door ’t sterven
van de Zoon
van onze Vader.

Coby Poelman - Duisterwinkel

woensdag 3 april 2019

Meesterwerk in Schoonoord


Geruisloos
maken leliën zich op
om mensen te verrassen,
een enkeling valt reeds
de schoonheid op
van deze kunstwerken in knop
die zich in stilte
nog verschansen
terwijl zij stijlvol
voor haar ogen dansen.

Genietend
volgt zij door de lens
hun lentedynamie,
zacht speelt door haar gedachten
een leliesymfonie.

Dit kleurrijk beeld,
dit kunstig creatuur
toont zonder meer
Gods eigen signatuur.

Coby Poelman-Duisterwinkel

maandag 1 april 2019

Nieuwe uitgave

Rond 4 juni verschijnt bij Kok boekencentrum Utrecht een nieuwe uitgave van mijn in 2008 in eigen beheer uitgegeven kinderboek.
Het is een compleet nieuw boek met nieuwe illustraties van Sanne Miltenburg.
Vandaag kreeg ik een mail van de uitgever met o.a. de volgende tekst:

"Graag informeer ik jullie dat de zomeraanbieding(en) voor 2019 van KokBoekencentrum Uitgevers, Mozaïek, Omniboek en Z&K is (zijn) verschenen!
Dat betekent dat beeld en tekst is vrijgegeven en dat u uw lezers, achterban en fans vast kennis kunt laten maken met uw nieuwe boek.
De catalogus is via de onderstaande link te raadplegen:

Het boek verschijnt rond 4 juni maar u kunt het nu al bij uw boekhandel reserveren of via https://www.kokboekencentrum.nl/boek/mijn-bijbels-abc/

Hierboven een foto van de pagina uit de folder.

Hartelijke groet van Coby Poelman - Duisterwinkel